Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie: Przebudowa pawilonu dla ptaków celem nadania nowych funkcji ekspozycyjnych wraz z dobudową podjazdów i toalet dla niepełnosprawnych.

photo_294_1781.jpg photo_294_1781.jpg

Rozbudowa ścieżki dydaktycznej w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym w Chorzowie w ramach funduszy europejskich, polegała na budowie dwóch pawilonów, pawilonu dla żyraf, pawilonu dla tygrysów oraz przebudowie pawilonu dla ptaków, a także wybiegów przylegających do pawilonów. Celem było także wzmocnienie konkurencyjności turystycznej subregionu centralnego Województwa Śląskiego. Dzięki zaangażowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego, dla województwa Śląskiego na lata 2007-2013 mogliśmy zrealizować rozbudowę ścieżki dydaktycznej w ramach trzech części. Te trzy części zakładały całkowitą przebudowę charakteru prezentowanej ekspozycji, a całość projektu wpisana jest w długofalowe działania Śląskiego ZOO mające na celu unowocześnienie i rozbudowę potencjału ekspozycji oraz umożliwienie zwiedzającym jak najpełniejszego obcowania z przyrodą. Jedną z tych części była przebudowa i termomodernizacja pawilonu „Ptaki” w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym obejmująca następujące prace: Przebudowę wraz z dobudową i nadbudową obejmującą całość obiektu, wybudowaniem wolier dla krokodyli, hali wolnych lotów, wolier dla gadów i płazów, dioram dla ptaków, a także pomieszczeń zaplecza sanitarno-socjalnego, między innymi toalet dla zwiedzających w tym dla niepełnosprawnych. Przebudowa pawilonu dla ptaków została wykonana celem nadania nowych funkcji ekspozycyjnych wraz z dobudową podjazdów i toalet dla niepełnosprawnych zgodnie z dokumentacją projektową pn. Przebudowa i termomodernizacja pawilonu Ptaki w Śląskim Ogrodzie Zoologicznym obejmuje następujące prace: 1. Przebudowa wraz z dobudową i nadbudową obejmująca całość obiektu składającego się z 3 części A; B; C o powierzchni 419,87 m2, w celu nadania mu nowej koncepcji podziału powierzchni wewnątrz budynku z przeznaczeniem na: 1.1 Pawilon A – prace wyburzeniowe i modernizacyjne wraz z wykonaniem nowego dachu kopułowego, szklonego płytami poliwęglanowymi w celu uzyskania pomieszczeń na: • woliera dla krokodyli o powierzchni 48,10m2 z dwoma basenami o głębokości 1,0 m z wyjściem do woliery zewnętrznej wyposażonej w basen, • hala wolnych lotów o powierzchni 102,47 m2 i wysokości 6,0 m z płytkim basenem w centralnej części hali. 1.2 Pawilon B – prace wyburzeniowe i modernizacyjne wraz z wykonaniem nowego dachu membranowego ze świetlikiem w celu uzyskania pomieszczeń na: • nowe woliery dla gadów i płazów, • dioramy dla ptaków. 1.3 Pawilon C – prace wyburzeniowe z dobudową zaplecza socjalno-technicznego o powierzchni 49,50 m2 nakrytego dachem z płyt warstwowych w celu uzyskania pomieszczeń na: • pomieszczenia socjalne i sanitariaty dla personelu, • pomieszczenia techniczne, • toalety dla zwiedzających, w tym dla niepełnosprawnych. 2. Pawilon będzie wyposażony w instalacje: kanalizacji sanitarnej, c.o. i c.w.u. z kotłowni zdalaczynnej, wentylacji wywiewno-nawiewnej, elektryczną. 3. Utwardzenie ciągów komunikacyjnych o powierzchni 178,10 m2. W wrześniu 2013 roku z okazji 55-lecia Śląskiego ZOO nastąpiło uroczyste otwarcie pawilonów, a także prezentacja zwierząt zamieszkujących budynki. Niewątpliwą zasługą projektu jest umożliwienie powrotu zwierzętom które zamieszkiwały nasze ZOO. Do takich zwierząt zaliczamy kajmany które są jednymi z ulubionych mieszkańców Śląskiego ZOO. Ważnym do podkreślenia jest to, iż wszyscy mieszkańcy pawilonu są dostępni dla zwiedzających przez cały rok, niezależnie od pogody, co spotkało się z pozytywnym przyjęciem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_294_1781.jpg photo_294_1782.jpg photo_294_1783.jpg photo_294_1784.jpg photo_294_1785.jpg photo_294_1786.jpg