Centrum Handlowe Stara Kablownia.

photo_292_1768.jpg photo_292_1768.jpg

Lokalizacja: Centrum handlowo- usługowe z częścią gastronomiczną, rozrywkową i kulturalną zlokalizowane jest w centrum miasta Czechowice – Dziedzice przy głównym szlaku komunikacyjnym prowadzącym przez miasto w kierunkach Katowice – Bielsko – Biała. W celu zapewnienia obsługi komunikacyjnej obiektu zaprojektowano: przebudowę ul. Legionów wraz z budową dwóch rond i dwóch zatok autobusowych, przebudowę skrzyżowania ul. Smolnej i ul. Kolejowej, budowę łącznika pomiędzy ul. Legionów i ul. Sobieskiego. Przyjęto, że dostawy główne odbywać się będą od strony ul. Smolnej. Wejścia główne dla klientów zaprojektowano od ul. Legionów oraz od ul. Paderewskiego. Obiekt zaprojektowano w orientacji pd.-pn., w układzie równoległym do ul. Legionów z przedpolem parkingowym przeznaczonym dla klientów. Architektura: Część jedno-kondygnacyjna – budynek zaprojektowano w technologii szkieletowej żelbetowo-stalowej, tj. posadowienie bezpośrednie słupy żelbetowe, dach w konstrukcji stalowej. Część pięcio - kondygnacyjna - częściowo zagłębiony w gruncie. Wykonany w konstrukcji żelbetowej, tj. posadowienie pośrednie na płycie fundamentowej na podłożu wzmocnionym kolumnami cementowo-gruntowymi DSM firmy Keller, słupy i stropy żelbetowe, ściany żelbetowe od strony gruntu jako mury oporowe, dach żelbetowy/prefabrykowany, ściany osłonowe murowane. Część jedno-kondygnacyjna częściowo zagłębiona w gruncie. Kondygnacja została zaprojektowana w całości w konstrukcji monolitycznej słupowo-płytowej z monolitycznymi ścianami zewnętrznymi, które wraz z płytą fundamentową i stropową tworzą skrzynię żelbetową. Wykonany w konstrukcji żelbetowej, tj. posadowienie bezpośrednie na płycie fundamentowej, ściany zewnętrzne żelbetowe od strony gruntu jako mury oporowe, słupy żelbetowe, płyta stropodachu żelbetowa Wykończenie ścian : tynk zewnętrzny silikonowy, w części wielokondygnacyjnej zastosowano : tynk polimerowy na cegłę ręcznie formowany, siatki cięto-ciągnione na podkonstrukcji stalowej, hartowane szkło emaliowane na podkonstrukcji stalowej, w części ściana fasadowa – od strony zachodniej i południowej. Dach – wielospadowy, płaski, konstrukcja stalowa kratownicowa – część 1-kondygnacyjna, pozostałe – żelbetowy I prefabrykowany. Rewitalizacja: Planowana inwestycja doprowadziła do rewitalizacji terenów przemysłowych i połączeniu ich z centrum miasta poprzez koncentrację funkcji handlowej, usługowej, gastronomicznej, rozrywkowej oraz kultury ( kino ). Obecnie dzielnica tętni życiem odwiedzana jest przez większość mieszkańców Czechowice – Dziedzic, przyciąga również mieszkańców okolicznych mniejszych miejscowości i Bielska - Białej. Centrum oprócz funkcji handlowej i gastronomicznej pełni rolę kulturalną organizując różnego rodzaju imprezy ogólnodostępne dla dzieci i dorosłych (w załączeniu zdjęcia). Inwestycja zmieniła wizerunek miasta czyniąc go nowoczesnym, oferującym wiele atrakcji nie tylko dla mieszkańców.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_292_1768.jpg photo_292_1769.jpg photo_292_1770.jpg photo_292_1771.jpg photo_292_1772.jpg photo_292_1773.jpg