Szlak Atrakcji Turystycznych – ścieżki spacerowo rowerowe.

photo_291_1762.jpg photo_291_1762.jpg

Janów, Niegowa i Żarki – trzy gminy w północnej części województwa śląskiego zostały połączone za sprawą jednego turystycznego projektu, który łączy najcenniejsze zabytki, atrakcyjne miejsca i urokliwe zakątki położone w jednym z najbardziej interesujących pod względem turystycznym obszaru, jakim jest Jura Krakowsko-Częstochowska. Projekt polegał na budowie ścieżki spacerowo-rowerowej przez trzy gminy. Za sprawą unijnego dofinansowania i zaangażowania środków finansowych każdej z trzech gminy powstał produkt turystyczny o znaczeniu ponadregionalnym. Do najcenniejszych miejsc północnej części województwa śląskiego związanych z kulturą, tradycją, dziedzictwem przyrodniczym i kulturowym prowadzi oznaczona i przygotowana trasa. Inicjatorem przedsięwzięcia i liderem projektu unijnego była Gmina Żarki. W efekcie wspólnych działań w 2013 roku trzy jurajskie gminy wybudowały spójny system ścieżek pieszo-rowerowych. Powstały blisko 22 kilometry tras asfaltowanych w bardzo urozmaiconym jurajskim krajobrazie. Sieć połączyła największe atrakcje północnej Jury – m.in. zamki w Mirowie, Bobolicach, Ostrężniku, Sanktuarium Matki Bożej Leśniowskiej Patronki Rodzin, Pustelnię św. Ducha w Czatachowie, Zabytkowy Zespół Stodół wraz z Żareckimi Jarmarkami, strażnicę w Przewodziszowicach, najstarszą pstrągarnię w Europie znajdującą się w Złotym Potoku, przepiękne wapienne ostańce, miejsca pamięci i wiele innych cennych pod względem krajobrazowym i przyrodniczym zakątków. Nowa turystyczna trasa może być wykorzystywana przez osoby o różnych wymaganiach. Budowano ją z myślą o rowerzystach, biegaczach, miłośnikach wędrówek z kijkami, spacerowiczach, lubiących jazdę na rolkach i deskorolkach, osobach niepełnosprawnych, rodzinach z małymi dziećmi. Asfaltowe nawierzchnie doskonale nadają się do różnych form turystyki aktywnej dla osób w różnym wieku. Ścieżki są oznaczone zgodnie z zasadami znakowania szlaków turystycznych PTTK. Wzdłuż nich w 13 lokalizacjach znajdą się zadaszone miejsca odpoczynku wyposażone w stół z ławkami, stojak na rowery. Ciekawostką jest to, iż w niektórych wytypowanych lokalizacjach umieszczono dodatkowo stojaki na narty biegowe m.in. w Przewodziszowicach na przedmieściach Żarek. Tu zaczyna się polecana dla narciarzy biegowych trasa w formie 9 – kilometrowej pętli. Nowy ciąg pieszo-rowerowy łączy się z istniejącymi i wcześniej wyznaczonymi turystycznymi trasami. Dla gości zmotoryzowanych przygotowano parkingi w m.in. Złotym Potoku, Ostrężniku, Czatachowie, Przewodziszowicach, Żarkach, Mirowie – w miejscach ważnych z punktu koncentracji turystów. Głównym zamierzeniem projektu było połączenie ścieżek już istniejących. Trasa w Złotym Potoku została połączona przez Gminę Żarki z trasami wybudowanymi w 2011 roku w Gminie Niegowa. Asfaltowe trasy przebiegają przez tereny niezurbanizowane, pola i lasy. Koszt inwestycji wyniósł 3 483 354,48 zł, w tym 85 proc. to środki unijne w kwocie 2 877 971,04 zł. www.jurajskiesciezki.pl

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_291_1762.jpg photo_291_1763.jpg photo_291_1764.jpg photo_291_1765.jpg photo_291_1766.jpg photo_291_1767.jpg