Przebudowa istniejącego kina w Skoczowie na Miejski Dom Kultury –w starym kinie.

photo_290_1756.jpg photo_290_1756.jpg

Budynek istniejącego kina położony w strefie ścisłej ochrony konserwatorskiej „A”, w granicach zabytkowego staromiejskiego układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków pod nr A-389/81. Obiekt wybudowany został na początku XX wieku. Budynek usługowy o funkcji kulturalno-oświatowej, parterowy, niepodpiwniczony, z użytkowym poddaszem. Składa się z dwóch segmentów oddzielonych przerwą dylatacyjną. Obiekt w kształcie prostokąta o wymiarach zewnętrznych 29,85 x 10,17 i wysokości 12,92 m. Budynek w zasadniczej części parterowy, w części technicznej - dwukondygnacyjny, niepodpiwniczony. Po remoncie bryła budynku nie uległa znacznej zmianie, zachowany został jej charakter, dostosowany do otoczenia. Pozostawiono istniejącą powierzchnię zabudowy budynku. Zmianie ulega forma obiektu ze względu na konieczność zwiększenia powierzchni oraz przekształcenia sali kinowej na kinowo-teatralną. Program przebudowy obejmował: w poziomie parteru przebudowę sali kinowej na wielofunkcyjną (kino, scena widowiskowa, imprezy okolicznościowe, koncerty kameralne), w poziomie poddasza realizację galerii , sali warsztatów twórczych oraz zaplecza dla całego budynku. Wielofunkcyjna sala kinowa posiada widownię ze zróżnicowaną wysokością pomiędzy poszczególnymi rzędami, usytuowanymi schodkowo, różnica między pierwszym a ostatnim rzędem wynosi 2,80 m. Dodatkowo sala wyposażona jest w scenę widowiskową o wymiarach 4,00 x 9,15 m przeznaczoną na spektakle kameralne oraz imprezy okolicznościowe. Po przebudowie sala pomieścić może 108 osób na miejscach siedzących. Scena zamykana jest kurtyną rozsuwaną na boki. Przestrzeń za salą kinową wykorzystuje się na garderoby, szatnie artystów, rekwizytornię i pomieszczenia pomocnicze. Pod salą główną umieszczono toalety, pomieszczenie biurowe oraz wentylatornię. Nad salą główną w części poddasza znajdują się sala warsztatowa, galeria, kawiarenka oraz zaplecze i część magazynowa. Pow. zabudowy: 313,24 m² Pow. użytkowa: 488,06 m² Pow. całkowita: 622,05 m² Kubatura: 2900 m³

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_290_1756.jpg photo_290_1757.jpg photo_290_1758.jpg photo_290_1759.jpg photo_290_1760.jpg photo_290_1761.jpg