Park Sensoryczny (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA) - utworzenie terenu usług rekreacyjnych przy ulicy Ofiar Terroru w Rydułtowach.

photo_288_1744.jpg photo_288_1744.jpg

W Rydułtowach powstał w 2013 roku nowy park, zwany sensorycznym, o powierzchni ponad 1 ha. Park powstał przy jednej z głównych ulic miasta, na terenie byłych ogródków działkowych, nie użytkowanych od wielu lat a położonych na terenie będącym własnością Miasta. Park jest zaprojektowany w nowoczesnym stylu z nowoczesnymi formami i małą architekturą. Prosty układ alejek prowadzi kolejno do 5 placów. Każdy z nich odpowiada jednemu ze zmysłów. Ideą projektu było stworzenie obiektu który byłoby czymś więcej, niż tylko miejscem spotkań i rekreacji. Poza walorami estetycznymi i funkcjonalnymi, właściwymi dla każdego założenia parkowego, ma on pełnić także rolę edukacyjną, poznawczą, stwarzać możliwość rozwoju dla dzieci i dorosłych, a w szczególny sposób służyć niepełnosprawnym. Nazwano to miejsce parkiem sensorycznym (Rydułtowska Odprężalnia Sensoryczna ROSA), ponieważ bardzo silnie oddziałuje na wszystkie z ludzkich zmysłów. I tak mamy pięć tzw. placów tematycznych, którym przypisano poszczególne zmysły: - WZROK – główną funkcję na placu wzroku wyznacza kolor. Nasadzona została roślinność o intensywnym zabarwieniu, przykuwającym wzrok oraz rośliny wabiące kolorowe motyle. - SMAK – plac ten nawiązuje do pierwotnej funkcji terenu, jaką były ogródki działkowe. Zaprojektowano teren, w którym nasadzone zostały rośliny jadalne: zioła, warzywa i owoce. - ZAPACH – zastosowano tu całe powierzchnie roślin, które uwalniają intensywny zapach i mają właściwości antydepresyjne, uspokajające, odprężające, pobudzające, usprawniające myślenie. - SŁUCH – teren z roślinami szeleszczącymi: trawami, delikatnymi krzewami oraz roślinnością wabiącą ptaki. W centralnej części placu umieszczono fontannę (kojący szum wody) oraz kolorową wiatę. - DOTYK – zlokalizowano tu urządzenia zabawowe pobudzające manualny rozwój dzieci oraz urządzenie interaktywne dla wszystkich grup wiekowych. Plac otoczono nasadzeniami o zróżnicowanej fakturze, które zachęcają do ich dotykania. Zastosowano wiele nietypowych elementów, a te standardowe wykorzystano tak, aby podkreślić ich często niezauważaną specyfikę. Fontanna nie jest tylko elementem architektonicznym, nie tylko ładnie wygląda, ale i wydaje dźwięki, szumi, jest mokra, może chłodzić w czasie upału. Celowo nie utrudniono dostępu do niej i do wrażeń, jakie może dostarczać również osobom niepełnosprawnym. Dysze fontanny znajdują się w nawierzchni placu. Dysze zawierają dodatkowo źródła światła. Nocą fontanna generuje ferię barw, zachęcając do obejrzenia kilkunastominutowego „widowiska” (przez kilkanaście minut zmieniają się kolory, zmienia się wysokość i gęstość słupów wody – całość stanowi ciekawe widowisko). Zastosowano urządzenia wykorzystujące prawa fizyki, generujące dźwięki - działają na zmysły, zaskakują i uczą. Specjalnie dobrano gatunki roślin. Niektóre wydzielają intensywny zapach - rośliny ziołowe, jaśminowce, róże. Innych można skosztować – umieszczono je w specjalnie zaprojektowanych planterach, przy których można usiąść i poczęstować się owocem „prosto z krzewu”, porównać smak dwóch odmian tej samej rośliny. Jeszcze inne gatunki mają ciekawą formę - omszone liście, puszyste kwiatostany – sprawiają, że aż chce się ich dotknąć. Trawy przyjemnie szeleszczą na wietrze. Kwitnące i owocujące rośliny przyciągają do parku ptaki i motyle. Umieszczono karmniki, aby przyciągały ptaki. Wykorzystane gatunki roślin są podpisane, także w języku Braille’a, a wspomniane plantery mają kształt i gabaryty pozwalające osobom na wózkach inwalidzkich na swobodny dostęp do roślin. Park może być wyjątkowym miejscem dla ludzi z różnego typu dysfunkcjami, nie tylko z uwagi na jego techniczne udogodnienia. Ścieżki o różnych fakturach znacznie ułatwiają poruszanie się osób niewidomych. Tu mają możliwość posłuchania, dotknięcia czy poczucia ciekawych doznań - dźwięków, kształtów, smaków czy zapachów. Aby nie skupiać się jedynie na bodźcach pozawzrokowych, zadbano także o wygląd placów, alejek i ścieżek oraz elementów małej architektury - są pełne różnorodności, kolorów i kształtów. Opracowano czytelne elementy komunikacji wizualnej, będące zarazem ozdobnymi akcentami całego założenia. Dzieci znajdą w parku bardzo ciekawe urządzenia do zabawy, które przy okazji rozwiną ich zdolności psycho-ruchowe. Park spełnia wiele różnych funkcji. Jest łatwo dostępnym miejscem wypoczynku dla każdego mieszkańca. Jego walory przyrodnicze doskonale spełnią funkcję pogłębiania świadomości ekologicznej dzieci, młodzieży i dorosłych. Można poznać walory smakowe, zapachowe i użytkowe wielu roślin. Jest okazją do zaobserwowania różnych gatunków owadów i ptaków. Miasto dba także o inne atrakcje. Na terenie parku organizuje się raz w miesiącu koncerty muzyczne. Przygotowano także mini-przewodnik po parku w formie publikacji opisującej na kilkudziesięciu stronach jego atrakcje. Organizowane jest także zwiedzanie parku z przewodnikiem.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_288_1744.jpg photo_288_1745.jpg photo_288_1746.jpg photo_288_1747.jpg photo_288_1748.jpg photo_288_1749.jpg