Rewitalizacja zabytkowego kwartału kolonii robotniczej „Carl Emanuel” przy ul. Wolności i Raciborskiej w Rudzie Śląskiej.

photo_287_1739.jpg photo_287_1739.jpg

Przedmiotem inwestycji była modernizacja wewnętrznego dziedzińca między ulicami Wolności i Raciborską w Rudzie Śląskiej. Projekt rewitalizacji kwartału powstał na podstawie koncepcji zatwierdzonej przez Miejskiego Konserwatora Zabytków i przygotowanej na zlecenie Inwestora – MGSM „Perspektywa” z Rudy Śląskiej. Plac – wewnętrzny dziedziniec położony wśród starych budynków mieszkalnych między ulicami Wolności i Raciborską w Rudzie Śląskiej to klasyczny przykład typowego dla przełomu XIX i XX w. śląskiego osiedla robotniczego tzw. familoków. Nawierzchnia placu nie była w ogóle utwardzona i nie posiadała drożnej kanalizacji deszczowej. Centralnie, wzdłuż całej długości placu biegły murowane (ceglane) zabudowy komórek gospodarczych tzw. „chlewików”. Chlewiki to pomieszczenia gospodarcze, które znajdowały się na osiedlach robotniczych obok familoków w podwórzach, w których mieszkańcy trzymali węgiel i hodowali drobny inwentarz świnie, króliki lub drób. Były one zlokalizowane na podwórzu i przypisane do każdego mieszkania w familoku. W ramach projektu, dokonano demontażu/likwidacji „chlewików”, celem poprawy walorów estetycznych tego miejsca, dostosowano przestrzeń do „nowych” potrzeb mieszkańców. Ze względu na historyczne walory tego miejsca zachowano jego „historyczny rys” pozostawiając nienaruszony układ komunikacyjny oraz zostawiając jeden „chlewik” od strony południowej, poddany renowacji jako „pomnik” mijającej epoki. Przestrzeń po pozostałych 6 „chlewikach” została zaaranżowana dokładnie w ich obrysie. Wokół tych miejsc wykonano opaskę z nawierzchni w kolorze szarym o szerokości 80-90 cm. Centralnie usytuowany został plac zabaw dla dzieci z huśtawkami i dużą piaskownicą, który został odcięty, wyizolowany od zabudowy mieszkalnej dwiema równoległymi ścianami wykonanymi z czerwonego klinkieru. Na teren placu zabaw wchodzimy przez 2 bramy - portale o łukowym wykończeniu. Na placu zostały także zaprojektowane 2 place gospodarcze. Ich architektura nawiązuje bezpośrednio do otaczających budynków. Wykonane z czerwonej cegły klinkierowej o cztero-spadzistym dachu pokrytym dachówką ceramiczną, posiadają 2 furtki drewniane o wzornictwie zaczerpniętym wprost z „chlewików”. Pozostały teren to przestrzeń na zieleń, rekreację i tymczasowe miejsca postojowe wykonane z ażurowych płyt wysianych trawą, co pozostawia teren biologicznie czynnym. Wszystkie ciągi pieszo-kołowe zostały wykonane z kostki brukowej. W efekcie realizacji projektu powstała przestrzeń publiczna, która jest wizytówką tej części miasta, zachęca do spacerów oraz odpoczynku mieszkańców oraz gości, a plac zabaw odwiedzają również dzieci z okolicznych osiedli.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_287_1739.jpg photo_287_1740.jpg photo_287_1741.jpg photo_287_1742.jpg photo_287_1743.jpg