Przebudowa budynków przy ulicy Kard. Hlonda 29 w Rudzie Śląskiej na potrzeby Centrum Inicjatyw Społecznych.

photo_286_1733.jpg photo_286_1733.jpg

Zakres inwestycji obejmował przebudowę dwóch istniejących obiektów. W efekcie w obiektach zlokalizowano Centrum Inicjatyw Społecznych Stary Orzegów. W pierwszym obiekcie, tj. budynku administracyjnym, gdzie swoją siedzibę miało m.in. Miejskie Przedsiębiorstwo Gospodarki Mieszkaniowej, mieści się obecnie biblioteka, czytelnia, pomieszczenia biurowe i na każdym piętrze sanitariaty. W drugim obiekcie, tj. budynku gospodarczym na parterze zlokalizowano kawiarenkę z kominkiem wraz z zapleczem oraz węzeł sanitarny, na zaadaptowanym poddaszu powstały pomieszczenia wielofunkcyjne (z możliwością organizacji wernisaży, konferencji, małych koncertów, zajęć portowych, itp.) i sanitariaty. Pomiędzy dwoma budynkami poddanymi przebudowie mieści się podwórko wewnętrzne, które również zostało zmodernizowane, wymieniona została nawierzchnia oraz uzupełniono zieleń. W pobliżu kawiarenki powstał taras. Misją CIS Stary Orzegów jest wspieranie integracji wśród społeczności dzielnicy poprzez inspirowanie i organizowanie wspólnych działań z zakresu kultury, edukacji i rozrywki. Obecnie przedsięwzięcia CIS wspierają śląską kulturę, tradycje oraz popularyzują historię regionu. W CIS znajduje się bogaty i ciekawy księgozbiór, galeria sztuki „Czapla”, oraz pomieszczenia, w których odbywają się zajęcia animacyjne oraz spotkania lokalnych organizacji pozarządowych. Na terenie obiektu dostępny jest również bezpłatny dostęp do komputerów i internetu. Wśród oferty cyklicznej organizowane są spotkania w ramach: Dyskusyjnego Klubu Historycznego, Orzegowskiego Klubu Trzeciego Wieku, Akademii Prawa - Punktu Porad Obywatelskich. Dużym zainteresowaniem cieszą się zajęcia fitnessu, spotkania kółka szachowego dla dzieci, podstawowej obsługi komputera, turnieje tenisa stołowego oraz zajęcia plastyczne dla dzieci.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_286_1733.jpg photo_286_1734.jpg photo_286_1735.jpg photo_286_1736.jpg photo_286_1737.jpg photo_286_1738.jpg