Zagospodarowanie terenu sportowo – rekreacyjnego w Krupskim Młynie.

photo_283_1716.jpg photo_283_1716.jpg

Celem projektu była modernizacja oraz doposażenie w urządzenia sportowo-rekreacyjne terenu sportowo-rekreacyjnego w Krupskim Młynie, prowadzące do podniesienia standardu świadczonych usług sportowo-rekreacyjnych a co za tym idzie do zwiększenia ilości osób korzystających z gminnej bazy sportowo-rekreacyjnej. Projekt prowadził wprost do wzrostu atrakcyjności turystycznej i inwestycyjnej obszaru wiejskiego. W skład projektu wchodziła: 1) budowa placu zabaw przy ul. Leśmiana w Krupskim Młynie która obejmowała: wykonanie nawierzchni bezpiecznej z granulatu gumowego, nawierzchni z kostki brukowej na podsypce cementowo – piaskowej (chodnik, nawierzchnie pod ławkami i stół do ping – ponga), montaż urządzeń zabawowych tj. huśtawka podwójna wahadłowa MALUCH, huśtawka podwójna wahadłowa huśtawka sprężynowa kiwak kura , huśtawka sprężynowa tandem kogut, zjeżdżalnia dla malucha ,huśtawka wagowa ważka z belką drewnianą, wielokąt sprawnościowy, stół do ping – ponga, mostek drewniany z kompletem balustrad, 2 szt. ławek młodzieżowych, 4 szt. ławek parkowych betonowych, 2 szt. koszy na śmieci wraz z humusowaniem terenu i obsianiem trawą, 2) instalacja siłowni zewnętrznej przy boisku wielofunkcyjnym na stadionie sportowym, w Krupskim Młynie, która obejmowała wykonanie nawierzchni bezpiecznej z granulatu gumowego, montaż następujących elementów: wioślarz 1 – szt., rower 1 – szt., piechur – element podwójny, narty biegówki – element podwójny, krzesełko do podnoszenia masy ciała – element podwójny, orbitrek eliptyczny – element podwójny, drążki do podciągania się – element podwójny wraz z humusowaniem terenu i obsianiem trawą, 3) rewitalizacja stawu przy ul. Głównej, która obejmowała: oczyszczenie stawu z roślin i namułów, plantowanie skarp, wykoszenie terenu wokół stawu wraz z humusowaniem terenu i obsianiem trawą, wykonanie ścieżek wokół stawu, montaż koszy na śmieci i ławek parkowych betonowych, montaż ekranów drewnianych mocowanych do słupów drewnianych wraz z nasadzeniem pnączy przy ekranach, sadzenie drzew i krzewów wokół stawu, wykonanie 5 stanowisk wędkarskich wraz ze schodami terenowymi, budowa wyspy, 4) budowa parkingu przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie wraz ze zjazdem z drogi powiatowej z oznakowaniem i wprowadzeniem stałej organizacji ruchu drogowego, 5) budowa zjazdu z ulicy Głównej w Krupskim Młynie do zbiornika bezodpływowego na terenie basenu, 6) wykonanie oświetlenia parkingu przy ul. Głównej w Krupskim Młynie, 7) dojście do basenu z kostki brukowej betonowej i dojazd z parkingu z ulicy Głównej w Krupskim Młynie do basenu i studni głębinowej wraz z humusowaniem i obsianiem trawą terenu wokół parkingu i basenu, 8) wykonanie chodnika z kostki w rejonie kościoła do ulicy Mickiewicza w Krupskim Młynie, 9) wykonanie chodników żwirowych w parku przy ulicy Głównej w Krupskim Młynie, 10) wykonanie 2 szt. boksów dla drużyn na boisku sportowym w Krupskim Młynie – prace obejmowały montaż 2 szt. kabin dla zawodników rezerwowych 8 – osobowych z siedziskami, dokończenie remontu trybun na stadionie sportowym 11) wykonanie lamp i opraw na terenie sportowo – rekreacyjnym. Prace obejmowały demontaż 3 szt. starych słupów oświetleniowych, położenie kabla zasilającego lampy, montaż 3 słupów oświetleniowych wraz z oprawami. Zadanie dofinansowane było ze środków Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach działania Odnowa wsi w wysokości 236.581,84 zł oraz ze środków własnych gminy.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_283_1716.jpg photo_283_1717.jpg photo_283_1718.jpg photo_283_1719.jpg photo_283_1720.jpg photo_283_1721.jpg