Budowa sali gimnastycznej w Krupskim Młynie.

photo_282_1684.jpg photo_282_1684.jpg

Wybudowany obiekt sportowy z pełnowymiarową salą o wymiarach areny 35,9 x 19 ze względu na fakt, iż jest to pierwszy tego typu obiekt w gminie przyczynia się do wzrostu dostępności i poprawy warunków kształcenia na poziomie podstawowym i gimnazjalnym w zakresie sportu dzieci i młodzieży. Nowoczesna hala sportowa z dostosowaniem do osób niepełnosprawnych usprawnia komfort nauczania w zakresie sportu a także wpływa na wzrost zainteresowania młodzieży oraz społeczności lokalnej sportem. Przyczynia się ona także do podniesienia standardu życia w gminie, wpływa na zaspokojenie potrzeb społecznych mieszkańców gminy w zakresie sportu oraz wzrost atrakcyjności turystycznej gminy, wspomaga proces nauczania, rozwijając talenty i możliwości uczniów, stwarza szansę wspólnego działania i prowadzi do ściślejszej integracji społeczeństwa lokalnego. Realizacja inwestycji doprowadziła do wzbogacenia oferty rekreacyjnej skierowanej do mieszkańców gminy oraz turystów i odwiedzających gminę a tym samym przyczyniła się do podniesienia wartości obszaru wiejskiego. Długofalowe efekty społeczne realizacji inwestycji doprowadzą, poprzez uaktywnianie fizyczne i propozycje spędzania czasu wolnego, do polepszenia zdrowia dzieci i dorosłych mieszkańców gminy, ich zdolności fizycznych, redukcji zaburzeń zachowania i emocji a także do zmniejszania obszarów wykluczenia społecznego. Hala przystosowana jest do prowadzenia rozgrywek szkolnych, lokalnych i regionalnych o randze gminnej, powiatowej, wojewódzkiej, krajowej i międzynarodowej w koszykówce, piłce siatkowej a także do rozgrywek w tenisa stołowego, piłki ręcznej czy mini-piłki nożnej. Z obiektu oprócz dzieci i młodzieży szkolnej korzystać mogą organizacje i kluby sportowe, użytkownicy indywidualni, czyli mieszkańcy gminy oraz turyści ją odwiedzający. Zakres robót podzielony był na dwa etapy. I etap, zrealizowany w 2011 roku, obejmował wykonanie fundamentów hali. II etap, zrealizowany w 2012 roku, zakładał wykonanie obiektu w stanie surowym zamkniętym wraz z wykonaniem elewacji, zagospodarowaniem terenu wokół hali, wykonaniem przyłączy wod-kan, c.o. oraz wykonaniem instalacji wentylacji dla sali treningowej, wykonanie wentylacji oraz wewnętrznych instalacji c.o., wody zimnej i ciepłej, elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, instalacji kolektorów słonecznych oraz remont sali treningowej oraz przekazanie budynku do eksploatacji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_282_1684.jpg photo_282_1685.jpg photo_282_1686.jpg photo_282_1687.jpg photo_282_1688.jpg