Wzmocnienie znaczenia Centrum Pielgrzymkowego poprzez modernizację Alei Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie.

photo_280_1689.jpg photo_280_1689.jpg

Aleja Najświętszej Maryi Panny wraz z Placami Biegańskiego i Daszyńskiego to historyczna oś urbanistyczna Częstochowy, a tym samym jeden z najbardziej reprezentacyjnych obszarów miasta – jego wizytówka. Rewitalizacja głównego traktu pieszo-jezdnego znacznie wpłynęła na poprawę estetyki śródmieścia i zarazem wizerunku miasta. Wzbogacenie Alei o nowe elementy małej architektury i urządzoną zieleń podniosło estetykę i uatrakcyjniło przestrzeń publiczną śródmieścia. Stworzona przestrzeń publiczna przyczyniła się do poprawy jakości życia mieszkańców oraz zwiększenia atrakcyjności Częstochowy dla turystów i pielgrzymów przybywających z całego świata. W ramach przeprowadzonej inwestycji m.in. wymieniono nawierzchnię zamieniając ją na szlachetny granit i bazalt w odcieniach szarości i antracytu. Motywem przewodnim kompozycji nawierzchni są modularne podziały na siatce kwadratów scalające przestrzeń Alei i Placu Biegańskiego. Zainstalowano nowe elementy małej architektury (ławki, kosze, stojaki rowerowe i słupki wygradzające), wymieniono i uporządkowano zieleń wysoką i niską. Wprowadzono unikatowe rozwiązanie w postaci iluminacji w płycie Placu Biegańskiego wyobrażającej gwiazdozbiory Wielkiego Wozu i Łabędzia. Konstelacje te są doskonale widoczne z głównego punktu widokowego Placu Biegańskiego – wieży ratuszowej. Zrealizowany projekt ma znaczący wpływ na poprawę estetyki i powiązanie z historycznym otoczeniem, wzmocnienie więzi społecznych, poprawę jakości życia mieszkańców oraz dostępność przestrzeni publicznej i wizerunek miasta.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_280_1689.jpg photo_280_1690.jpg photo_280_1691.jpg photo_280_1692.jpg photo_280_1693.jpg