Adaptacja i przebudowa budynku Galerii Sztuki Współczesnej „Elektrownia”

photo_278_1701.jpg photo_278_1701.jpg

Cel projektu – dostosowanie obiektu do współczesnych standardów funkcjonalnych, bezpieczeństwa i sanitarnych z zachowaniem unikatowego, przemysłowego charakteru budynku:  zabezpieczenie i wielofunkcyjne wykorzystanie obiektu Elektrowni na cele kultur, edukacji i turystyki;  zachowanie i popularyzacja dziedzictwa kulturowego, którego unikatowym elementem jest uznana za zabytek techniki kopalnia „Saturn” Opis realizacji:  wyburzenie części ścian, wmurowanie nowych elementów, w tym nowej klatki schodowej, adaptacja na funkcje kulturalne i techniczne piwnic obiektu,  dostosowanie obiektu do potrzeb osób niepełnosprawnych,  adaptacja pomieszczeń na piętrze na warsztaty artystyczne, a także na pomieszczenia techniczne,  adaptacja piwnic pod ekspozycję artystyczną, a także pomieszczenia techniczne i magazyn na eksponaty,  wykonanie instalacji ppoż, sygnalizacyjnych, uziemienia, nowej instalacji elektrycznej i oświetleniowej,  wykonanie nowego pokrycia z obróbką blacharską,  demontaż wszystkich starych instalacji oraz wykonanie instalacji sanitarnych: wodnej, kanalizacyjnej, wentylacyjnej, grzewczej (c.o.), niskoprądowej, alarmowej, monitoringu, a także niezbędnych przyłączy,  osuszeniu zawilgoconych fundamentów, murów, piwnic i posadzek na gruncie, usunięcie oleju maszynowego, odtłuszczeniu elementów budowlanych w piwnicy, wykonaniu nowych schodów ewakuacyjnych,  ogólna konserwacja obiektu – czyszczenie i wzmacnianie elewacji, uzupełnienie ubytków i przemurowania, wymianie okien i stolarki,  zagospodarowanie terenu przy budynku wraz z tarasem, zielenią, chodnikami oraz miejscami parkingowymi. Adaptacja i przebudowa budynku elektrowni pozwoliła na przywrócenie jego unikatowego, przemysłowego charakteru, funkcji muzealno-wystawienniczej. Po zakończeniu inwestycji obiekt znowu stał się atrakcją Szlaku Zabytków Techniki oraz miejscem integracji mieszkańców miasta i powiatu oraz turystów.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_278_1701.jpg photo_278_1702.jpg photo_278_1703.jpg photo_278_1704.jpg