Zagospodarowanie terenu i budowa bazy okołoturystycznej zabytkowej kopalni \"Saturn\".

photo_277_1695.jpg photo_277_1695.jpg

Cel projektu - tworzenie bazy dla turystów odwiedzających obiekty zlokalizowane na Szlaku Techniki Województwa Śląskiego – Galerię Sztuki Współczesnej „Elektrownia”, w tym dla rowerzystów korzystających z przebiegających obok ścieżek rowerowych 492, 491 i 497. Opis realizacji: - demontaż starej infrastruktury terenu, - budowa drogi wewnętrznej – ul. Biedermana i połączenie jej z drogą wewnętrzną – ul. Scheiblera, - budowa 2 parkingów dla aut osobowych (73 stanowiska, w tym dla osób niepełnosprawnych) i autokarów (4 stanowiska) oraz zatoki parkingowej – 6 stanowisk, - budowa pasa pieszo-rowerowego z ciągiem ławek po obu stronach pasażu, - podświetlone pylony ekspozycyjne – witacz i 13 szt. pylonów ekspozycyjnych (z ekspozycją stałą poświęconą kopalni i przemysłowi – 24 layouty/grafiki tworzące spójną całość wizualno-merytoryczną na 12 szt dwustronnych tablic-pylonów), - budowa chodników wzdłuż drogi wewnętrznej oraz pomiędzy poszczególnymi elementami zagospodarowania terenu, - wykonanie wiat rowerowych ze stojakami na rowery, - wykonanie oświetlenia terenu, - wykonanie kanalizacji teletechnicznej, - wykonanie odwodnienia terenu (kanalizacja deszczowa), - budowa ogrodzenia terenu inwestycji, - nasadzenia w postaci szpalerów drzew, krzewów ozdobnych oraz trawników. Po rewitalizacji teren ma pełnić funkcje wypoczynkowe oraz przez możliwość organizacji imprez plenerowych i wydarzeń kulturalnych ma stanowić miejsce integracji mieszkańców miasta i powiatu oraz turystów. Projektowany pas pieszo-rowerowy z parkiem tematycznym zawierającym ekspozycję poświęconą kopalni i przemysłowi w formie udostępnionych archiwaliów nawiązywać ma do funkcji muzealno-wystawienniczej przeznaczonych do modernizacji obiektów zabytkowej kopalni.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
photo_277_1695.jpg photo_277_1696.jpg photo_277_1697.jpg photo_277_1698.jpg photo_277_1699.jpg