Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego

Inwestycja nadała nowe funkcje użytkowe zdegradowanemu budynkowi poprzemysłowemu. Przeprowadzenie przebudowy i adaptacji pokopalnianych obiektów uzupełniło istniejącą infrastrukturę społeczną położoną w Lędzinach. Powstałe Centrum Usług Społecznych wraz z otoczeniem zachowując industrialną formę wypełniło zdegradowany obszar nową funkcją. Zdewastowane budynki oraz efekty fatalnie przeprowadzonej rekultywacji terenu poprzemysłowego przeobrażone zostały w nowoczesny obiekt nawiązujący do historii oraz atrakcyjny obszar rekreacyjny.

Obiekt poza oczywistym dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych został wyposażony w oznakowanie przestrzeni znacznikami TOTUPOINT. Dzięki temu umożliwiono osobom niedowidzącym pozyskanie łatwej i powszechnie dostępnej informacji o lokalizacji obiektu. Sprawiło to, że publiczna przestrzeń stała się bardziej bezpieczna dla osób z dysfunkcją narządu wzroku.

Inwestycja wpisuje się w lokalny program rewitalizacji miasta Lędziny i jest odpowiedzią na kluczowe problemy powiatu i miasta dotyczące starzejącego się społeczeństwa. Mające na uwadze uwarunkowania lokalizacyjne powstanie obiektu, którego działanie skierowane jest do osób wykluczonych społecznie, nieporadnych życiowo oraz starszych mieszkańców wpisuje się w potrzeby terenów podlegających restrukturyzacji przemysłu.

W obiekcie realizowane będą usługi społeczne współfinansowane z EFS na lata 2014-2020 w ramach dwóch projektów:

 a) skierowanego do seniorów pn. „Centrum Usług Społecznych - profesjonalne wsparcie seniora

w powiecie bieruńsko-lędzińskim, etap I i etap II”,

 b) dedykowanego osobom niesamodzielnym ze względu na niepełnosprawność oraz wychowankom domów dziecka i rodzin zastępczych w procesie usamodzielnienia pn. „Ku samodzielności" - powiatowy program rozwoju usług mieszkalnictwa wspomaganego.

 FUNKCJONALNOŚĆ:

 • Przyziemie - Zespół pomieszczeń z zapleczem kuchennym (Kuchnia, pralnia, kotłownia, magazyny, szatnia z portiernią, siłownia).
 • Parter - Centrum dziennego pobytu wraz z Klubem Seniora (Pomieszczenia obejmują m.in. pokój dzienny z TV, pokój do terapii zajęciowej, pokój rehabilitacyjny, pokój wypoczynkowy, jadalnię z aneksem, salę rozwoju, sanitariaty, pomieszczenia szkoleniowe, pomieszczenia warsztatowe, część administracyjną oraz pokój dyżurki).
 • 1 Piętro - Zespół mieszkań chronionych dla osób starszych i niepełnosprawnych (Mieszkania chronione dla osób starszych i niepełnosprawnych – jedno jednoosobowe, cztery dwuosobowe. Każde z mieszkań posiada aneks kuchenny, łazienkę, toaletę, dla wszystkich mieszkań zorganizowany został wspólny pokój dzienny, 2 gabinety specjalistyczne – psychologa i pracownika socjalnego oraz pokój dyżurki).
 • 2 Piętro - Zespół mieszkań chronionych dla ofiar przemocy i wychowanków pieczy zastępczej (mieszkania z aneksem kuchennym, łazienką, wspólny pokój dzienny, pokój zabaw, pokój pracownika socjalnego).
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego Centrum Usług Społecznych Powiatu Bieruńsko-Lędzińskiego