Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN

Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN

Celem głównym projektu jest zwiększenie dostępu do usług społecznych i edukacyjnych w Czeladzi na terenie byłej Kopalni Węgla Kamiennego Saturn. Budynek dawnych warsztatów elektrycznych oraz budynek transformatorów zostały zmodernizowane i przekształcone na potrzeby Centrum Usług Społecznościowych  i Aktywności Lokalnej SATURN (warsztaty twórczości artystycznej, edukacyjnej i aktywności fizycznej, pomieszczenia biurowe wraz z zapleczem).

Budynki są ze sobą połączone szklanym łącznikiem i szklaną kładką stanowiącymi dodatkową powierzchnię pod realizację nowych funkcji obiektu oraz pełniącymi funkcję komunikacyjną.

Zakres prac budowlanych obejmował roboty rozbiórkowe, konstrukcyjne, wykonanie warstw podposadzkowych     i posadzek, ścian działowych, tynków, okładzin ściennych i podłogowych, izolacji poddasza, wymianę stolarki drzwiowej i okiennej, balustrad, remont i renowację elewacji zewnętrznej, izolacje ścian fundamentowych oraz wykonanie wszystkich niezbędnych instalacji dla obiektu.

Ponadto obiekt został w pełni dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych poprzez wykonanie pochylni na zewnątrz budynku oraz montaż dźwigu osobowego wewnątrz.

Kubatura obiektu: 4346 m3, powierzchnia zabudowy 546,15 m2, powierzchnia użytkowa 800,21 m2.

Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN, wspólnie z Galerią Sztuki Współczesnej Elektrownia, tworzą spójną pamiątkę górniczej przeszłości miasta Czeladź i wciąż silnej tradycji górniczej.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN Centrum Usług Społecznościowych i Aktywności Lokalnej SATURN