Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA”

Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA”

Głównym celem projektu była rewitalizacja zdegradowanego terenu oraz zwiększenie aktywizacji społeczno - gospodarczej ludności zamieszkującej ten obszar w Gminie Bieruń.

Projekt swym zakresem obejmował adaptację powojskowego, zdegradowanego obiektu sali gimnastycznej na osiedlu Homera w Bieruniu na potrzeby utworzenia centrum wspinaczkowego, centrum sportów walki oraz świetlicy środowiskowej dla dzieci i młodzieży. Dzięki zaangażowaniu środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego 2014-2020, środków budżetu państwa, oraz środków z programu Sportowa Polska – Ministerstwa Sportu, powstało nowoczesne Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA”. Jest to unikatowy obiekt w skali regionu, który ma szansę przyciągnąć do Bierunia gości z całego województwa śląskiego, jak również z województwa małopolskiego jako, że Bieruń leży na granicy tych dwóch województw. Zrewitalizowany budynek zyskał nowe funkcje: sportową, edukacyjną oraz kulturalną. Obiekt przez ostatnie kilkadziesiąt lat popadał w uinę, w latach osiemdziesiątych do początku lat dziewięćdziesiątych stanowił salę gimnastyczną, w której zajęcia sportowe realizowali żołnierze. Po likwidacji jednostki wojskowej budynek zatracił swoją funkcję i wydawało się, że jego czas jest policzony. Jednak dzięki nowatorskiemu pomysłowi i odważnym decyzjom zyskał nowe życie. W ramach projektu powstało nowoczesne centrum wspinaczkowe z profesjonalnymi ściankami wspinaczkowymi, dedykowanymi zarówno osobom początkującym, jak i zaawansowanym wspinaczom. Tym samym stanowi świetną bazę do ćwiczeń dla wspinaczy górskich, alpinistów, a nawet himalaistów przygotowujących się do wypraw. Centrum wspinaczkowe wyposażone zostało w 7 ścianek dla dzieci z przyrządami do automatycznej asekuracji, ścianę główną o wysokości ponad 16 metrów, 10-metrową ściankę do wspinania na czas (obecnie dyscyplina olimpijska), bulderownię, czyli miejsce treningów wspinaczy, służące do wspinania bez asekuracji oraz campus wspinaczkowy służący do ćwiczenia górnych partii mięśni wspinaczy, głównie palców. Specjalnym wyposażeniem jest przewieszona pod katem 400 tablica, tzw. Moon Board, najlepszy trenażer dla wspinaczy na świecie. Na piętrze budynku jedno z pomieszczeń zaadaptowano na strefę rozgrzewkową dla wspinaczy, gdzie na ścianach można ćwiczyć technikę wspinania bez asekuracji, jak i rozgrzać mięśnie przed właściwym treningiem na dużych ścianach. Jedna z sal w budynku została przystosowana do potrzeb prowadzenia zajęć z zakresu sportów walki (dalekowschodnie sztuki walki, kickboxing, zapasy oraz zajęcia crossfit) i wyposażona w specjalne maty do ćwiczeń oraz sprzęt sportowy do rozgrzewki i ćwiczeń ogólnorozwojowych.

Budynek dostosowano także do potrzeb osób niepełnosprawnych (podjazd, brak progów w drzwiach, WC dla osób niepełnosprawnych, odpowiednio przystosowane szatnie i prysznice, schodołaz).

Istotną część powstałego obiektu stanowi adaptacja łącznika przylegającego do sali sportowej i sporego bloku mieszkalnego (niegdyś funkcjonującego jako baza mieszkalna dla wojskowych) na świetlicę wsparcia dziennego dla dzieci i młodzieży oraz klubu dla młodzieży. W świetlicy działa sala wyposażona w nowoczesny sprzęt komputerowy oraz multimedialny. Uruchomiono także ogólnodostępną, darmową sieć WI-FI, umożliwiającą bezpłatne zalogowanie się do sieci Internet z poziomu telefonu komórkowego czy tabletu. Świetlica wyposażona jest też w aneks kuchenny, pomieszczenie dla wychowawców, toalety, szatnię oraz duże pomieszczenie robocze, gdzie dzieci i młodzież będą spędzać wolny czas, poświęcając go edukacji oraz rozrywce. W ramach zajęć świetlicowych prowadzone będą m.in. zajęcia fotograficzne, z robotyki i informatyki, wspinaczkowe, artystyczne, modelarskie, zajęcia sztuki walki, dogoterapia. Wsparcie znajdą tu też opiekunowie dzieci w ramach szkoły dla rodziców i dyżuru asystenta rodziny, a wychowankowie i ich rodzice skorzystać będą mogli z porad psychologa. Również na ten cel Gmina Bieruń pozyskała dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Dodatkową atrakcją budynku jest utworzenie na jednej z połaci dachowych „zielonego dachu”, stanowiącego namiastkę terenu zielonego na zindustrializowanym osiedlu. Budynek, dzięki odpowiedniemu usytuowaniu świetlików okiennych, maksymalnie wykorzystuje światło słoneczne, natomiast po zmroku oświetlony jest efektywnym energetycznie oświetleniem LED, w pełni sterowalnym i zarządzanym, co pozwala zaoszczędzić energię elektryczną, zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych i obniżyć koszty utrzymania. Budynek oraz zlokalizowany przed nim parking wyposażono w inteligentny monitoring, który dzięki zastosowaniu kamer na podczerwień działa również w nocy, co zapewnia bezpieczeństwo korzystającym i zapobiega potencjalnym aktom wandalizmu.

Budynek formą i gabarytami nawiązuje do bezpośredniego sąsiedztwa – osiedla mieszkaniowego z wielkiej płyty betonowej oraz budynków przemysłowych. Materiałowo budynek w sposób współczesny podkreśla swoją funkcję nie kontrastując z otoczeniem, a jego nowoczesny designe i oryginalna forma zwraca uwagę mieszkańców i odwiedzających Bieruń.

Koncepcja szeroko zakrojonego projektu zakładała również rewitalizację przestrzeni znajdującej się wokół obiektu. Dzięki pracom powstała estetyczna i funkcjonalna infrastruktura towarzysząca: kilkanaście miejsc parkingowych, stojaki dla rowerów, ławki czy wiata śmietnikowa. Nowopowstały budynek stał się niezwykłą ozdobą osiedla Homera i stanowi charakterystyczny punkt orientacyjny na mapie Gminy Bieruń, pretendując jednocześnie do jednego z najciekawszych obiektów sportowych regionu i województwa.

Forma architektoniczna:

Wykonano nadbudowę oraz modernizację obiektu polegającą na:

  • nadbudowie sali sportowej o otwartą „wieżę” do wspinaczki o prostokątnym rzucie o wymiarach zewnętrznych 13,16 m x       6,43 m (wew. 12,00 m x 5,43 m) i wysokości 16,39 m (wew. 15,70 m);
  • nadbudowie świetlicy środowiskowej o jedną kondygnację o wysokości sięgającej hali sportowej (max 7,39 m) o wymiarach 13,16 m x 6,80 cm, z utworzeniem na niej „zielonego dachu”.
W ramach przeprowadzonej inwestycji powstał budynek dwukondygnacyjny o wymiarach 39,93 m x 13,16 m i maksymalnej wysokości 16,39 m, z dachem jednospadowym o nachyleniu 2,2O o kubaturze 3 015,80 m3 i całkowitej powierzchni 507,20 m2. Bryła budynku została oparta na regularnym rzucie prostokąta. Główna idea projektu opierała się na połączeniu wszystkich części obiektu (istniejących i nadbudowanych) w jedną bryłę. Istniejąca bryła została wyremontowana oraz nadbudowana o 16 metrową wieżę oraz antresolę i piętro nad świetlicą. Budynek zyskał nowe, charakterystyczne okrągłe okna nawiązujące do układu chwytów wspinaczkowych. Dzięki wieży budynek „wyrósł” ponad otaczające go budynki osiedla w centrum którego znajduje się i jest widoczny z dróg dojazdowych do Bierunia. Elewacje obiektu wykończono płytami cementowo-drzazgowymi, o oryginalnym kolorze i fakturze, które nawiązują do otaczającej zabudowy osiedla wielkopłytowego, jednocześnie delikatnie się od niej wyróżniając. Całość dopełniają detale z drewna oraz zielony dach i budki lęgowe dla ptaków na fragmencie przyległym do bloku osiedla - aby jego mieszkańcy mieli atrakcyjniejszy widok za oknami.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA” Centrum Sportowe Homera „ADRENALINA”