Centrum Przesiadkowe w Żorach

Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach

Żory to jedno z pierwszych miast w Polsce, które wprowadziło darmową komunikację publiczną. Nowe Centrum Przesiadkowe ma jeszcze bardziej zachęcić mieszkańców do korzystania z miejskich autobusów. Stąd forma dworca jako atrakcyjnego placu z nowoczesnym terminalem dla podróżnych. Styk z żorską starówką również zobowiązywał do wykreowania wysokiej jakości przestrzeni publicznej, która wpisywałby się w ciąg ważnych miejsc w mieście na osi południe-północ: Muzeum Ognia, Rynek Miejski, Centrum Przesiadkowe.
Nowe centrum przesiadkowe w Żorach jest przestrzenią publiczną, która łączy funkcje dworca, placu i miejsca spotkań. W projekcie dworca autobusowego priorytetem było bezpieczeństwo  i wygoda podróżnych. Podjęto próbę scalenia obszaru komunikacji pieszej w obrębie wyspy - placu o charakterze poczekalni, wokół którego rozlokowane są poszczególne perony. Dzięki temu odseparowano potoki pieszych od ruchu kołowego. Zastosowanie klinkieru w posadzce i murach wokół placu to ukłon w stronę historycznej zabudowy starówki. Intencją autorów było stworzenie budynku, który nie stanowiłby tradycyjnej bryły, a raczej element ograniczający formalnie przestrzeń. Zatem dworzec jest ograniczony szklaną fasadą, dzięki czemu staje się w pełni transparentny - zatraca się granica pomiędzy wnętrzem i otoczeniem. Umiejscowiony w centralnej części placu pozwala podróżnym przebywającym w środku na niczym niezakłóconą obserwację życia na zewnątrz. Lewitujące zadaszenie wychodzi daleko poza obrys budynku, chroni podróżnych na peronach przed niepogodą. Szerokie okapy pełnią funkcję zacieniającą szklane elewacje. Chronią budynek przed przegrzaniem latem, pozwalając na penetrację słońca zimą, co przekłada się na znaczne ograniczenie zużycia energii potrzebnej do ogrzewania i chłodzenia.
Wnętrze dworca jest jednoprzestrzenne, a wszelkie funkcje ukryto w centralnie umieszczonym trzonie serwisowym, który mieści m.in. lokale usługowe oraz toalety publiczne. Ten rdzeń oblicowano drewnem, co przydaje mu charakteru wielkiego mebla. To wrażenie potęgują szerokie schody formujące forum. Tu podróżni mogą zaznać relaksu, posiedzieć, poczytać książkę, a dzięki kontaktom podładować swoje telefony czy laptopy. Amfiteatralne schody prowadzą na poziom antresoli. Jej całkowicie otwarta przestrzeń przewidziana jest na funkcje publiczne (np. wystawy czasowe, kawiarnię). Otwarty na miasto dworzec ma szansę stać się czymś więcej niż centrum przesiadkowym – to nowa agora i miejsce spotkań.

Budowę Centrum Przesiadkowego w Żorach zrealizowano w latach 2018-2019 r. w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020 – Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego dla osi priorytetowej: 4. Efektywność energetyczna, odnawialne źródła energii i gospodarka niskoemisyjna, dla działania: 4.5. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie, dla poddziałania: 4.5.2. Niskoemisyjny transport miejski oraz efektywne oświetlenie - RIT . Tytuł projektu: „Mobilni Żorzanie - systemowe rozwiązania w zakresie mobilności miejskiej”.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach Centrum Przesiadkowe w Żorach