Centrum Przesiadkowe w Bobrownikach Dobieszowicach

 Centrum przesiadkowe w Dobieszowicach Centrum przesiadkowe w Dobieszowicach
W efekcie realizacji inwestycji powstał zintegrowany węzeł przesiadkowy zlokalizowany na styku miejscowości Bobrowniki, Rogoźnik oraz Dobieszowice.
W samym centrum przesiadkowym wykonano nowe nawierzchnie drogi, parking z miejscami postojowymi dla samochodów i rowerów, wiaty przystankowe, miejsce postojowe dla autobusów, publiczne toalety. Teren stał się bezpieczniejszy dzięki oświetleniu oraz monitoringowi. Przy centrum przesiadkowym multimedialna tablica informacyjna wyświetla najświeższe informacje urzędu gminy.
Wybudowane ponad 5 km sieci dróg rowerowych prowadzą z centrum przesiadkowego do Siemoni i Sączowa oraz z centrum w kierunku Wojkowic przez Rogoźnik. Wzdłuż ścieżek rowerowych wykonano chodniki wpływające na poprawę bezpieczeństwa mieszkańców gminy, ale także na rozwój turystyki rowerowej i pieszej. W ramach przedsięwzięcia zrealizowano także przebudowę sieci uzbrojenia podziemnego: sieci wodociągowej, kanalizacji deszczowej i sanitarnej oraz kabli elektrycznych oświetlenia. W związku z dużą liczbą kolizji i wypadków samochodowych na skrzyżowaniu ulic: Polnej, Gminnej i Mickiewicza przebudowano całe skrzyżowanie i w tym miejscu powstała sygnalizacja świetlna. Wprowadzone rozwiązania tj. system monitoringu, sygnalizacja świetlna, budowa dróg rowerowych pozwala w bezpieczny sposób poruszać się po terenie Naszej gminy.
Utworzenie infrastruktury z której mogą korzystać mieszkańcy Gminy Bobrowniki wspiera wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich. Infrastruktura powstała w ramach projektu, zapewniając możliwość jak najbardziej samodzielnego korzystania z przestrzeni publicznej, zwiększając bezpieczeństwo fizyczne i psychologiczne mieszkańców.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Centrum przesiadkowe w Dobieszowicach Centrum przesiadkowe w Dobieszowicach Centrum przesiadkowe w Dobieszowicach Centrum przesiadkowe w Dobieszowicach