Budynek biurowy ATRION w Tychach – przebudowa, nadbudowa i rozbudowa

 Biurowiec Gredan Biurowiec Gredan

Głównym zamierzeniem Inwestora była przebudowa i rozbudowa istniejącego obiektu laboratoryjno-biurowego na nowoczesny obiekt biurowy o podwyższonym standardzie, z częścią socjalno-rekreacyjną  dla 500 pracowników. Inwestycją towarzyszącą był parking na 250 stanowisk.

Obiekt zlokalizowany w centralnej części Tyskiej Strefy Ekonomicznej, przy głównej przelotowej arterii, stanowi strategiczną lokalizację dla siedziby firm związanych ze Strefą Ekonomiczną i jednocześnie atrakcyjne miejsce pracy. Program administracyjno-biurowy został rozplanowany na czterech kondygnacjach wokół centralnego atrium, doświetlonego wypiętrzonym ponad dach świetlikiem o szkleniu górno-bocznym. Po przebudowie istniejących segmentów, ułożonych
na planie litery „L”, po nadbudowaniu dwóch kondygnacji oraz znaczącej rozbudowie kubatury o dodatkowy segment, obiekt uzyskał zwartą prostokreślną bryłę na planie prostokąta z centralnym atrium biegnącym od parteru, aż po dach. Atrium stanowi „duszę” budynku z urządzoną zielenią wysoką i niską, kawiarnią i restauracją dla pracowników i petentów oraz wydzielonymi częściami rekreacyjnymi na galeriach wokół atrium. Elewacje budynku zostały zaprojektowane jako zrównoważona kompozycja poziomych belek międzypiętrowych oraz pionowych filarków międzyokiennych o swobodnie zróżnicowanych odstępach, tworzących w efekcie charakterystyczną „koronkę”, nadającą budynkowi rozpoznawalny wygląd. W obiekcie zastosowano szereg innowacyjnych rozwiązań z zakresu technologii BMS oraz technologii ogrzewania, chłodzenia i wentylacji pomieszczeń bazującej na trigeneracji.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Biurowiec Gredan Biurowiec Gredan Biurowiec Gredan Biurowiec Gredan Biurowiec Gredan Biurowiec Gredan Biurowiec Gredan Biurowiec Gredan Biurowiec Gredan Biurowiec Gredan Biurowiec Gredan