Budowa ścieżki rowerowej „Żelazny Szlak Rowerowy’ - odcinek Godów

 Żelazny Szlak Rowerowy Żelazny Szlak Rowerowy

Głównym celem inwestycji jest zagospodarowanie dawnych ciągów kolejowych na odcinku od granicy z Miastem Jastrzębie-Zdrój do skrzyżowania z ul. 1 -Maja w Godowie (dł. 2,84 km) poprzez budowę ścieżki rowerowej o nawierzchni mineralno-poliuretanowej wraz z miejscami odpoczynkowymi oraz tablicami informacyjnymi. Ścieżka wykorzystuje potencjał drzemiący w nieczynnej linii kolejowej oraz niezwykle malowniczego terenu na potrzeby unikalnego produktu turystycznego.  Ścieżka rowerowa ma charakter tematyczny, nawiązujący do historii kolejnictwa.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Żelazny Szlak Rowerowy Żelazny Szlak Rowerowy Żelazny Szlak Rowerowy Żelazny Szlak Rowerowy