Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu

Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu

Budowa specjalistycznej sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu im. Janusza Kusocińskiego – dla potrzeb gimnastyki sportowej. Projektowany budynek składa się z trzech części, powiązanych ze sobą funkcjonalnie i przestrzennie.  W obrębie jednej bryły budynku znajdują się: 

  • część jednokondygnacyjna, zawierająca salę gimnastyczną wraz z widownią dla 214 osób;
  • część trzykondygnacyjna, zawierająca:

◦ na poziomie piwnic: szatnie, umywalnie, pomieszczenia techniczne i gospodarcze, komunikację, 

◦ na poziomie parteru: komunikację z wydzieloną recepcją, pomieszczenia sanitarne i gospodarcze, 

◦ na poziomie I piętra: 2 sale baletowe, siłownię, pokoje trenerskie, pomieszczenia sanitarne, socjalne, pierwszej pomocy, gabinet masażysty/rehabilitanta/fizjoterapeuty, komunikację.  

W granicy opracowania znajdują się dwa obiekty użytkowane obecnie przez szkołę („stary” budynek szkoły oraz „stary" budynek sali gimnastycznej), wpisane do gminnej ewidencji zabytków, które zostały zachowane nie zmieniając ich funkcji oraz sposobu użytkowania.  

Zgodnie z wytycznymi Miejskiego Konserwatora Zabytków zachowano czytelną bryłę istniejących budynków szkoły i sali gimnastycznej oraz harmonijnie wkomponowano projektowany budynek pod względem skali i formy w istniejący zespół historycznych budynków. 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Sportowych w Zabrzu