Budowa Ryneczku w dzielnicy Regielowiec w Mikołowie

 Widok Ryneczku Widok Ryneczku

Celem projektu było ożywienie życia społecznego i gospodarczego w rozbudowującej się dzielnicy Mikołowa – Regielowiec oraz podniesienie jej walorów estetycznych. Na terenie objętym projektem powstają budynki z lokalami przeznaczonymi na działalność usługowo – handlową. Ze względu na brak możliwości dojazdu, a nawet dojścia do tych lokali nie było możliwości rozpoczęcia w nich działalności gospodarczej.

W ramach kompleksowej rewitalizacji zrealizowano:

 • odwodnienie terenu,
 • przebudowano sąsiadujące z Ryneczkiem drogi i skrzyżowanie wraz ze zmianą oznakowania pionowego i poziomego dróg,
 • zbudowano powierzchnię placu,
 • zatoki parkingowe na 21 stanowisk,
 • stylowe oświetlenie,
 • elementy małej architektury.

Wykonana inwestycja przyczyniła się do wzrostu atrakcyjności dzielnicy oraz przyległych terenów inwestycyjnych. Zgodnie z oczekiwaniami w rejonie Ryneczku zaczęły powstawać punkty usługowo – handlowe. Tym samym zaczyna kształtować się centrum życia społecznego dzielnicy Regielowiec.

Zadanie jest komplementarne z innymi inwestycjami realizowanymi na terenie Mikołowa – rewitalizacją centrum miasta i terenów zielonych.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Regielowiec przed rewitalizacją Widok Ryneczku Parking Teren rekreacyjny Ryneczek