Budowa pawilonu szpitalnego na terenie Szpitala Miejskiego w Sosnowcu, przy ul. Zegadłowicza 3

 Szpital Miejski Szpital Miejski

Nowy pawilon przeznaczony jest na zespolony  blok operacyjny na sześć sal oraz Oddział Intensywnej Opieki Medycznej (OIOM) na 12 stanowisk. Rozbudowa miejskiego szpitala o nowy pawilon miała na celu stworzenie nowoczesnej bazy operacyjnej dla oddziałów chirurgii ogólnej, chirurgii urazowej i ortopedii, urologii i ginekologii, a także utworzenie nowoczesnego oddziału intensywnej opieki, co pozwoli osiągnąć Szpitalowi wyższy poziom referencyjności.
Realizacja projektu pozwoliła uzyskać bazę operacyjną i terapeutyczną na najwyższym, dostępnym poziomie technologicznym, który ma duży wpływ na ochronę zdrowia i bezpieczeństwo pacjentów Sosnowca.

Obiekt jest wolnostojącym, trzykondygnacyjnym pawilonem połączonym z istniejącym budynkiem szpitala pięciokondygnacyjnym łącznikiem, który umożliwia bezpośrednią komunikację ze wszystkich pięter szpitalnych.
W podpiwniczeniu mieści się strefa techniczno-socjalna  z centralną wentylatorownią i szatnią personelu, na parterze zlokalizowano OIOM z wymaganym zapleczem, a na I piętrze zaprojektowano sześcio salowy blok operacyjny w układzie gniazdowym z centralnym korytarzem brudnym, wyposażonym w dźwig do transportu materiałów brudnych i odpadów na poziom piwnicy, skąd są ekspediowane na zewnątrz. Rozwiązanie to pozwoliło na skuteczne odizolowanie drogi czystej i brudnej na bloku operacyjnym. W projekcie zastosowano nowoczesne rozwiązania z zakresu BMS i technologii medycznej. W projekcie przewidziano możliwość nadbudowy pawilonu o dodatkową kondygnację (rezerwa nośności fundamentu, lokalizacja wentylatorowni w piwnicach).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski Szpital Miejski