Budowa kąpieliska oraz wodnego placu zabaw na terenie MOSiR’u w Piekarach Śląskich

 Kąpielisko MOSiR Kąpielisko MOSiR

 

Projekt miał na celu dostosowanie obiektu do wymogów obecnego rynku, stworzenie kolejnej atrakcji miasta, a przede wszystkim utworzenie nowoczesnego obiektu przeznaczonego głównie dla mieszkańców gminy Piekary Śląskie
i okolicznych mieszkańców. Głównymi elementami otwartego basenu są dwie niecki – jedna z wodnym placem zabaw, a druga rekreacyjna, nowy budynek z wewnętrznym podziałem funkcjonalnym nad częścią szatniowo – sanitarną
i zaplecza technicznego. Ponadto wybudowano dwa boiska do siatkówki z możliwością wykorzystania poza sezonem letnim, a także wykonano utwardzenia i elementy małej  architektury.  Wykonano również zagospodarowanie terenu
z możliwością przejść do kompleksu boisk.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Kąpielisko MOSiR Kąpielisko MOSiR Kąpielisko MOSiR Kąpielisko MOSiR Kąpielisko MOSiR