Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy

Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy

Wielka powódź z 1997 r. zwana też „powodzią tysiąclecia” spowodowała ogromne straty  w gospodarce narodowej i mieniu prywatnym oraz „wymusiła” poważne zajęcie się budową zbiornika przeciwpowodziowego Racibórz Dolny. Do jego budowy niezbędne były środki finansowe, które ostatecznie pozyskano z Banku Światowego, Banku Rozwoju Rady Europy, Unii Europejskiej oraz budżetu państwa. Dla budowy Zbiornika Racibórz koniecznym było również wysiedlenie dwóch wsi z terenu gminy Lubomia – Nieboczów i Ligoty Tworkowskiej.

 W ich miejsce założono budowę (odtworzenie) wsi w nowym, wybranym przez mieszkańców miejscu w miejscowości Syrynia (na terenie Gminy Lubomia), oddalonym o 8 km od dotychczasowej lokalizacji. Roli Inwestora podjęła się, po raz pierwszy w historii przesiedleń z terenów zbiorników przeciwpowodziowych, jednostka samorządu terytorialnego gmina Lubomia, a wydatnej pomocy finansowej udzielił Regionalny Zarząd Gospodarki Wodnej Gliwice – Inwestor Zbiornika Racibórz.

 Budowa została rozpoczęta w marcu 2014 r. w terenie prawie całkowicie pozbawionym wszelkiej infrastruktury. Budowa trwała 5 lat i ostatecznie została zakończona i rozliczona do 30 czerwca 2019 r.

 W wyniku budowy nowej wsi nazwanej identycznie jak nazwa wsi likwidowanej - Nieboczowy - zrealizowano poniższe elementy infrastruktury gminnej:

 • wybudowano budynek Wiejskiego Domu Kultury z remizą Ochotniczej Straży Pożarnej, przedszkolem publicznym, rynkiem, placem wodnym;
 • wybudowano również budynek Wiejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji z zapleczem socjalnym i odnową biologiczną;
 • park o pow. 6,5 ha ze ścieżkami parkowymi o długości 2157 mb oraz staw wodny wraz z wyspą

 Roboty zrealizowano od czerwca 2016 r. do czerwca 2019 r.

Wybudowano boisko do piłki nożnej z ogrodzeniem wraz z trybunami zadaszonymi oraz boisko wielofunkcyjne o nawierzchni poliuretanowej;

 Roboty realizowano od lipca 2016 r. do marca 2018 r.

Ponadto w parku w ramach odrębnych kontraktów wybudowano streetwork, siłownię zewnętrzną oraz skatepark oraz dodatkowo mieszkania komunalne - 9 szt.,

 Roboty wykonywano od lipca 2016 r. do marca 2018 r.

Budowa Nowej Wsi Nieboczowy dla osób przesiedlanych z terenu Zbiornika Racibórz była konieczna, aby wybudować Zbiornik Racibórz, mający chronić przed powodzią 2,5 mln ludzi i zapewnić godny byt oraz „małą” ojczyznę dla przesiedlonych.

 

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy Budowa infrastruktury gminnej na terenie Nowej Wsi Nieboczowy