Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej

Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej

Inwestycja obejmowała budowę trzech centrów przesiadkowych: w sąsiedztwie dworca komunikacji miejskiej przy ul. Budowlanych oraz w sąsiedztwie dwóch dworców kolejowych – głównego przy ul. Kościuszki i stacji Paruszowiec.

Wszystkie trzy centra zostały zaprojektowane i wykonane tak, by zapewnić podróżnym sprawne i praktyczne korzystanie z oferowanych możliwości. Dodatkową wartością ich powstania jest z pewnością poprawa estetyki przestrzeni do tej pory zdegradowanych. Powstała estetyczna zieleń z elementami małej architektury, takimi jak siedziska, ławki, drewniane podesty, rabaty kwiatowe, ale i miejsca parkingowe typu kiss&ride czy park&ride – wszystko to sprawia, że pojawiła nam się w mieście nowa, atrakcyjna przestrzeń, dedykowana wprawdzie głównie rowerzystom, ale pełniąca również funkcję wypoczynkową dla spacerowiczów, czy podróżnych oczekujących na pociąg czy autobus. Założenie to jest elementem realizowanej przez miasto polityki zrównoważonej mobilności miejskiej.

W ramach zagospodarowania przestrzeni centrum przesiadkowego przy ul. Mikołowskiej powstało przejście pod istniejącą czynną linią kolejową dzięki któremu zarówno piesi, jak i rowerzyści, szybko, sprawnie i bezpiecznie przemieszczą się pomiędzy ul. Mikołowską a Żużlową. Szeroki na 4 metry i wysoki na 2,5 metra tunel liczy w sumie ponad 34 metry długości. Osoby korzystające z przejazdów kolejowych skracały sobie drogę wspinając się po nasypie i przekraczając torowisko właściwie z narażeniem życia, teraz ten problem został rozwiązany dzięki tunelowi.

Centrum przesiadkowe obok dworca głównego będzie miejscem obsługi rowerzystów, wyposażonym w  stojaki na rowery, szafki rowerowe, wiaty rowerowe, ławki, kosze. Cały teren został utwardzony kostką z wydzieleniem rabat kwiatowych i trawników. Wybudowane zostały również siedziska w postaci podestów z drewna egzotycznego. Osoby dojeżdżające do pracy np. pociągiem do Katowic, będą mogły dojechać do dworca na rowerze, zostawić go w wiacie z odpowiednimi zabezpieczeniami i po powrocie ponownie przesiąść się na rower.

 W skład projektu weszło również ponad 10 km dróg rowerowych w śródmieściu, droga rowerowa na odcinku Rudzka-Wierzbowa (1,3 km), droga rowerowa wzdłuż ul. Raciborskiej (4,4 km), droga rowerowa wzdłuż ul. Żorskiej (2,5 km).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej Budowa Centrów Przesiadkowych w ramach systemu zrównowazonej mobilności miejskiej