Budowa boiska wielofunkcyjnego przy ul. Kasztanowej w Pawłowicach - Jarząbkowicach

 Boisko wielofunkcyjne Boisko wielofunkcyjne

W ramach zadania wybudowano wielofunkcyjne boisko o nawierzchni poliuretanowej do gry: w siatkówkę (1 boisko), koszykówkę (2 boiska) i do piłki ręcznej lub mini piłki nożnej, z piłkochwytami wokół boiska, małymi bramkami, oświetleniem boiska i gabionami wzmacniającymi skarpę. Doposażono również znajdującą się nieopodal "siłownię pod chmurką". Rozbudowano ją dodając nowe urządzenia do ćwiczeń: rower, jeźdźca, wyciąg i krzesło biegacz (wcześniej był już tam orbitrek, biegacz, prasa nożna i wioślarz) oraz dodatkowe urządzenia: piłkarzyki i tablicę do gry w kółko-krzyżyk. Ponadto, zamontowano 6 ławek do siedzenia (2 na placu zabaw, a 4 na pozostałym terenie) i dwa kosze na śmieci, a teren został utwardzony i oświetlony. Obok boiska i siłowni powstała też w ramach inicjatywy lokalnej drewniana altana o wielkości 5x7m. Altanę wyposażono w grilla i ławy ze stołami. W ramach zadania powstał także parking na 2 samochody i miejsca na stojaki na rowery. Zbudowano także chodniki z dojściami do boiska, placu zabaw, altany i placu pod altaną oraz drogi wzdłuż parkingu i zamontowano oświetlenie parkowe w postaci 3 lamp.

Dzięki boisku, siłowni plenerowej, drewnianej altanie, placowi zabaw i zagospodarowanej zieleni utworzono duży teren rekreacyjny, z którego mogą korzystać wszyscy mieszkańcy sołectwa i gdzie będzie można organizować różnego rodzaju spotkania integracyjne.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Boisko wielofunkcyjne Boisko wielofunkcyjne Boisko wielofunkcyjne Boisko wielofunkcyjne Boisko wielofunkcyjne