Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego na potrzeby Centrum Usług Wsparcia Rodziny

Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego

Zabytkowy pawilon byłego oddziału dermatologii stanowi część rewitalizowanego kompleksu poszpitalnego w Rybniku, wpisanego do Rejestru Zabytków Województwa Śląskiego. Obiekt dawnego oddziału dermatologicznego powstał w czasie rozbudowy szpitala w XX wieku. Założony został w stylu eklektycznym w nawiązaniu do stylu pozostałej zabudowy.

Został on jako pierwszy z kilku budynków tworzących zabudowę kwartału poddany gruntownej modernizacji.

Obiekt jest dwukondygnacyjny, częściowo podpiwniczony, z poddaszem nieużytkowym. Zakres prac remontowych obejmował zmianę sposobu użytkowania obiektu z funkcji szpitalnej na budynek biurowo – administracyjny, zmianę sposobu użytkowania części poddasza nad skrzydłem północnym z nieużytkowego na użytkowe, przebudowę poszczególnych pomieszczeń związanych z dostosowaniem do nowej funkcji, remont konserwatorski elewacji, przebudowę schodów zewnętrznych do budynku wraz z budową podjazdu dla osób niepełnosprawnych, przebudowę elewacji frontowej zachodniej, a w szczególności odtworzenie wyjścia na zewnątrz z ewakuacyjnej klatki schodowej, przebudowę wewnętrznych instalacji tj. elektrycznej, wodociągowej, kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania oraz gazowej.

Budynek po modernizacji zachował zabytkowy charakter, został przy tym wyposażony w nowoczesne udogodnienia i dostosowany do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W zmodernizowanym pawilonie funkcjonować będzie Ośrodek Rodzinnej Pieczy Zastępczej oraz Wojewódzki Ośrodek Adopcyjny filia w Rybniku. W zagospodarowanej na nowo przestrzeni znajdzie się również miejsce na działalność stowarzyszeń i organizacji w zakresie wsparcia terapeutycznego i psychologicznego.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego Adaptacja zabytkowego pawilonu oddziału dermatologii dawnego Szpitala Miejskiego