NPP 2023

Wyniki konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2023: 

W XXIV edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego o nagrody i wyróżnienia Marszałka Województwa Śląskiego walczyło 35 realizacji z 25 gmin. Wszystkie zgłoszone realizacje wpisują się w cele konkursu oraz sprzyjają integracji społecznej, aktywności rodzinnej, popularyzacji działań edukacyjnych i rekreacji.

Nagroda Specjalna Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w wysokości 20 tys. zł. dla realizacji:

  • Planetarium - Śląski Park Nauki. Modernizacja i rozbudowa Planetarium Śląskiego w Chorzowie.

Inwestorem jest Województwo Śląskie.

Projektantami są: Joanna Kapturczak i Michał Kapturczak.

Za doskonale zrewitalizowany, zmodernizowany i rozbudowany obiekt wraz z otoczeniem. Uzupełniony program obiektu doskonale wpisuje się w oczekiwania społeczne powiększając tym samym swoją już i tak olbrzymią wartość edukacyjną i architektoniczną. Ten unikatowy obiekt w sposób wyjątkowo umiejętny i skromny został rozbudowany co spotykało się zarówno z uznaniem użytkowników, odbiorców jak i krytyków architektury. Uzyskanie takiego spektakularnego efektu było możliwe dzięki organizacji konkursu architektonicznego, w wyniku którego powstała unikatowa w skali regionu i kraju realizacja zasługująca w pełni na Nagrodę Specjalną.

KATEGORIA OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

I Nagroda Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w wysokości 25 tys. zł. dla realizacji pn.:

  • Rozbudowa, przebudowa, remont oraz zmiana sposobu użytkowania budynku Muzeum Górnictwa Węglowego w ramach zadania pn.: „Rewitalizacja i udostępnienie poprzemysłowego dziedzictwa Górnego Śląska w zakresie dotyczącym konserwacji i remontu budynku MGW”

Inwestorem jest Miasto Zabrze.

Projektantami są: Tomasz Rudnik i Miłosz Sanetra.

Za bardzo dobrze architektonicznie i konserwatorsko przeprowadzoną inwestycję, która przywraca „skrywane” przez lata olbrzymie wartości śląskiej kosmopolitycznej kultury. Odrestaurowanie holu i sali posiedzeń siedziby dawnego powiatu robi ogromne wrażenie, wywołując pozytywne doznanie estetyczne podróży historyczno-kulturowej „to co zapomniane powraca wzbogacając, ciesząc i edukując użytkowników”. W obiekcie zaaranżowano nowoczesne sale ekspozycyjne i biura z wykorzystaniem współczesnych środków wyrazu – jasne przestrzenie, duże przeszklenia, widoczne instalacje, które pozostawiają właściwą elastyczność i swobodę na kształtowanie wystaw stałych i czasowych.

II Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w wysokości 15 tys. zł. dla realizacji pn.:

  • Rozbudowa budynku Przedszkola nr 4 w Bielsku-Białej

Inwestorem jest Miasto Bielsko-Biała.

Projektantem jest Pracownia Architektoniczna Piotr Dominiczak.

Za bardzo dobrze zaprojektowaną i zrealizowaną rozbudowę przedszkola, która przeważa nad niewielkim budynkiem istniejącego zespołu przedszkolnego. Architektura i funkcja obiektu są klarowne, bazują na prostym układzie modularnym podkreślonym detalem architektonicznym. Na uwagę szczególnie zasługuje zastosowanie podwójnej fasady, co zdecydowanie polepsza komfort użytkowania zarówno pod względem mikroklimatu, oszczędności energii, jak i bezpieczeństwa podopiecznych. Dzięki temu otwieralne portfenetry (zamiast często stosowanych parapetów czy balustrad) dają dzieciom nieskrępowany widok, świeże powietrze i bezpieczną zabawę. Całość założenia na rzucie podkowy dobrze wpisana została w konfigurację dużego zróżnicowania poziomów terenu. Niewielki dysonans stanowi termomodernizacja istniejącego, starego budynku kompleksu przedszkolnego z lat 50. XX w., którego struktura elewacji została uspójniona z tym samym „wzorem” elewacji co nowo rozbudowana, tracąc jego oryginalną odrębną cielesność, być może z latami zgubiony powojenny detal, który zachował się na odrestaurowanej wolnostojącej wiacie domykającej patio przedszkola pełniące funkcję placu zabaw.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego dla realizacja pn:

  • Lodowato w Tychach

Inwestorem jest LDWT sp. z o.o.

Projektantami są Szymon Borczyk i Dawid Marszolik.

Jest to kolejny prywatny obiekt usługowy małej gastronomii, w którym inwestor zadbał o wysoką jakość przestrzeni publicznej. Na szczególną uwagę zasługuje priorytet urbanistyczny, który świadomie przyjęto w kształtowaniu architektury i wnętrza urbanistycznego. Bardzo dobrze zaprojektowany w małej skali urbanistycznej otwarty i ogólnodostępny narożnik skrzyżowania ulicy z zielenią towarzyszącą, stanowi wzór dla zlokalizowanych w najbliższym sąsiedztwie innych obiektów małej gastronomii. Inwestycja zlokalizowana na styku miasta ogrodu i terenów rekreacyjnych kompleksu „Paprocany” mimo niewielkiej skali oraz „ciasnego” wnętrza urbanistycznego wykreowała modelowe rozwiązanie „na styl spożywania lodów” w przestrzeni publicznej.

KATEGORIA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

Dwie równorzędne Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w wysokości 20 tys. zł. dla realizacji:

  • Kino plenerowe w Suszcu

Inwestorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

Projektantem jest Łukasz Ligas

Za bardzo udaną i prostą realizację obiektu małej architektury. Bardzo nietypowa „wiata” dająca możliwość dwustronnego użytkowania sceny (która może jednak powinna być głębsza, większa) na wydarzenia (koncerty, kino, przedstawienia teatralne). Skromny, siermiężny detal, odporny na eksploatację dodaje uroku. Widać odwagę, konsekwencję i świadomość projektowania tego „meteorytu”, który spadł i wykreował nowe możliwości i doznania. Dobry punkt wyjścia do poprawy wizerunku budynku sąsiadującego. Nie bez znaczenia jest inwestor – stowarzyszenie, a nie jak w większości przypadków podmiot prywatny czy publiczny.

  • Rewitalizacja - stworzenie przestrzeni publicznej - Plac Niepodległości w Rudzie Śląskiej

Inwestorem jest  Miasto Ruda Śląska.

Projektantką jest Architektoniczne Studio Projektowe Joanna Klajmon-Rusin.

Uzasadnienie: za inwestycję oczekiwaną przez okolicznych mieszkańców, opracowaną z ich udziałem, za wykreowanie miejsca tętniącego życiem. Przestrzeń dobrze zagospodarowana, nawiązująca do historycznych rozwiązań. Park o różnorodnych przestrzeniach dla dużych i małych użytkowników. W procesie konsultacji społecznych oraz prac nad koncepcją urbanistyczno-architektoniczną uczestniczył zespół członków TUP realizujący projekt: ”Mikroplanowanie miejskie”, którego liderem był dr inż. arch. Marek Janik.

Wyróżnienie Marszałka Województwa Jakuba Chełstowskiego dla realizacji:

  • Planty im. Harcmistrza Stefana Piotrowskiego w Dąbrowie Górniczej

Inwestorem jest Miasto Dąbrowa Górnicza.

Projektantem jest Pracownia A2P2.

Uzasadnienie: istniejący pas zieleni urządzonej, uzupełniono i zmodernizowano w ramach Budżetu Obywatelskiego, dzięki czemu utrzymano i polepszono jego funkcjonalność dostosowując ją do wymagań współczesnego mieszkańca miasta starzejącego się społeczeństwa. Realizacja nie jest spektakularna, ale powstała z inicjatywy mieszkańców, odpowiada potrzebom lokalnej społeczności a skromnymi środkami uzyskano znaczne polepszenie jakości przestrzeni publicznej, która cieszy się zrozumieniem i uznaniem społecznym.

Plebiscyt publiczności

  • Kino plenerowe w Suszcu

Inwestorem jest Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Pszczyńska”.

Projektantem jest Łukasz Ligas

Realizacja doceniona przez mieszkańców województwa śląskiego, została także wyróżniona przez jury konkursu Nagrodą Marszałka Województwa Śląskiego Jakuba Chełstowskiego w kategorii przestrzeń publiczna. Głosująca publiczność oraz jury docenili  wielofunkcyjność i dostępność, dającą możliwość organizacji różnych wydarzeń i zajęć edukacyjnych, które mogą odbywać się w przestrzeni publicznej, poza zamkniętymi murami instytucji kultury, w ten sposób zapraszając i angażując mieszkańców do integracji społecznej. Uzyskanie dwóch nagród przez realizację to dowód na celowość i akceptację społeczną tego typu realizacji.