NPP 2014

2014

Na XV edycję wpłynęło 45 zgłoszeń z 34 gmin. Wszystkie zgłoszenia spełniały warunki formalne konkursu i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny oraz prezentacji na stronie internetowej.

Za najlepszą przestrzeń publiczną uznano PARK SENSORYCZNY W RYDUŁTOWACH, którego niebywała oferta zachęca do relaksu poprzez integrację zmysłów.

ZAGOSPODAROWANIE SKWERU IM. KS. PRAŁATA STEFANA PIECZKI W RACIBORZU WRAZ Z PRZEBUDOWĄ FONTANNY uznano za najlepszą zrewitalizowaną przestrzeń publiczną, a najlepszy zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej to zabytkowy budynek należący do byłej kopalni Saturn w Czeladzi, który obecnie pełni funkcje GALERII SZTUKI WSPÓŁCZESNEJ „ELEKTROWNIA”.

Za najlepszy obiekt użyteczności publicznej uznano CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W MIKOŁOWIE. Obiekt powstał na terenie byłej jednostki wojskowej. Dzisiaj na tym obszarze realizowane są zadania edukacyjno-wychowawcze i naukowo-badawcze.

Wcześniej rozstrzygnięto internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację biorącą udział w konkursie. Każdy z internautów odwiedzających stronę miał możliwość wyrażenia swojego zdania, przyznając punkty trzem wybranym inwestycjom. W głosowaniu oddano ponad 12 000 głosów. 9619 punktów, a tym samym Nagrodę Internautów otrzymała INWESTYCJA ZWIĄZANA Z REWITALIZACJĄ RYNKU W JAWORZNIE, która uczyniła centrum miasta nowoczesną przestrzenią przyjazną dla mieszkańców, a także umożliwiającą realizację różnorodnych przedsięwziąć kulturalnych.

Prawie wszystkie inwestycje, które zostały nagrodzone lub wyróżnione w konkursie, zrealizowano przy wsparciu z Funduszy Europejskich z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013.

Nagrodę Grand Prix w organizowanym przez Stowarzyszenie Architektów RP konkursie Architektura Roku otrzymał BUDYNEK NOWEGO MUZEUM ŚLĄSKIEGO.

Linki do stron zewnętrznych
Projekty NPP 2014