NPP 2013

Na 14 edycję konkursu wpłynęło 36 zgłoszeń z 27 gmin. Wszystkie zgłoszenia spełniały warunki formalne konkursu i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny oraz prezentacji na stronie internetowej.

W kategorii przestrzeń publiczna Nagrody Marszałka nie przyznano, a dwie równorzędne wyróżnienia otrzymały: BĘDZIŃSKA STREFA AKTYWNOŚCI RODZINNEJ – NOWOCZESNY PLAC ZABAW, SIŁOWNIA POD GOŁYM NIEBEM, MIASTECZKO RUCHU DROGOWEGO, SKATEPARK, BOISKA DO PIŁKI SIATKOWEJ, LODOWISKO oraz PARK ETNOGRAFICZNY ZIEMI ŻYWIECKIEJ W ŚLEMIENIU.

W kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna Nagrodę Marszałka otrzymała realizacja REWITALIZACJA PRZYRODNICZO – KRAJOBRAZOWA OTOCZENIA WIEŻY WYCIĄGOWEJ SZYBU PREZYDENT W CHORZOWIE, natomiast wyróżnienie otrzymała realizacja SPORTPARK – PARK SPORTOWY W CIESZYNIE.

W kategorii obiekt użyteczności publicznej Nagroda Marszałka została przyznana realizacji ŚLĄSKIE MIĘDZYUCZELNIANE CENTRUM EDUKACJI I BADAŃ INTERDYSCYPLINARNYCH (CHORZÓW), a wyróżnienia otrzymały realizacje: ZESPÓŁ OBIEKTÓW SPORTOWYCH „BAŻANTOWO SPORT” (KATOWICE) oraz AQUADROM – PŁYWACKI KOMPLEKS SPORTOWO - REKREACYJNY (RUDA ŚLĄSKA).

W kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej przyznano dwie Nagrody Marszałka - realizacji: PROJEKT MODERNIZACJI BUDYNKU PO DYREKCJI HUTY ZABRZE DLA POTRZEB ADMINISTRACJI SAMORZĄDOWEJ oraz CENTRUM ZARZĄDZANIA KRYZYSOWEGO (ZABRZE) oraz PARK TRADYCJI GÓRNICTWA I HUTNICTWA (SIEMIANOWICE ŚLĄSKIE), natomiast wyróżnienie otrzymała realizacja UTWORZENIE CENTRUM DZIE

DZICTWA KULTUROWEGO BRAMY MORAWSKIEJ NA ZAMKU PIASTOWSKIM W RACIBORZU. Ponadto Jury postanowiło (poza wymienionymi kategoriami) przyznać WYRÓŻNIENIE SPECJALNE dla realizacji - „DOM OPIEKI SPOŁECZNEJ CAŁODOBOWEJ DLA OSÓB STARSZYCH” (BIELSKO – BIAŁA).

W plebiscycie publiczności trwającym od 1 do 31 sierpnia 2013 r. niezależnie od werdyktu Jury, nagrodę przyznali także internauci. Najwięcej głosów (2 930) i NAGRODĘ INTERNAUTÓW otrzymała realizacja „Obiekty Wydziału Farmaceutycznego w Sosnowcu przy ul. Jedności 8 Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach – II etap” w Sosnowcu.

Linki do stron zewnętrznych
Projekty NPP 2013