NPP 2012

Na 13 edycję konkursu wpłynęły 44 zgłoszenia dotyczące 29 gmin. Spośród zgłoszeń do dalszej oceny i prezentacji na stronie internetowej zakwalifikowano 43 realizacje z 28 gmin, stanowiące przedmiot konkursu i spełniające warunki formalne konkursu.

W kategorii przestrzeń publiczna Nagrodę Marszałka przyznano realizacji: REWITALIZACJA „STAWU RZĘSA" W SIEMIANOWICACH ŚLĄSKICH, a wyróżnienie otrzymała realizacja: WODNY PLAC ZABAW NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „PAPROCANY" (W TYCHACH).

W kategorii zrewitalizowana przestrzeń publiczna Nagrodę Marszałka otrzymała realizacja: ROZBUDOWA CENTRUM EDUKACJI PRZYRODNICZEJ I EKOLOGICZNEJ ŚLĄSKIEGO OGRODU BOTANICZNEGO W MIKOŁOWIE, natomiast wyróżnienie -realizacja: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA ŚCIEŻKI ROWEROWO - PIESZEJ W SZCZYRKU (DEPTAK NAD ŻYLICĄ I DALEJ W KIERUNKU BUCZKOWIC) ORAZ CENTRUM MIASTA SZCZYRK.

W kategorii obiekt użyteczności publicznej Nagroda Marszałka nie została przyznana, a Wyróżnienia przyznano dwóm realizacjom: MODERNIZACJA, NADBUDOWA I ROZBUDOWA OBIEKTU HALI WIDOWISKOWO - SPORTOWEJ (W JASTRZĘBIU - ZDROJU) i BUDOWA KRYTEJ PŁYWALNI NEPTUN W GLIWICACH - SOŚNICY.

W kategorii zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej przyznano dwie Nagrody Marszałka - realizacji: PRZEBUDOWA STUDENCKIEGO DOMU KULTURY NA POTRZEBY WYDZIAŁU ARCHITEKTURY POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ (W GLIWICACH) oraz realizacji: ADAPTACJA STOŁÓWKI AKADEMICKIEJ PRZY UL. PSZCZYŃSKIEJ 85 W GLIWICACH NA CENTRUM KULTURY STUDENCKIEJ „MROWISKO". Wyróżnienie w tej kategorii otrzymała realizacja: ROZBUDOWA WRAZ ZE ZMIANĄ SPOSOBU UŻYTKOWANIA BUDYNKU BYŁEJ WKU NA POTRZEBY WYDZIAŁU ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ W GLIWICACH (W ZABRZU).

Niezależnie od werdyktu Jury, swoją nagrodę przyznali także internauci, biorący udział w głosowaniu internetowym. Najwięcej głosów (3 300) i Nagrodę Internautów otrzymała realizacja WODNY PLAC ZABAW NA TERENIE OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „PAPROCANY" W TYCHACH.

Linki do stron zewnętrznych
Projekty NPP 2012