NPP 2000-2009

2000

Pierwsza edycja konkursu w 2000r. nie przyniosła oczekiwanych rezultatów. Zbyt mała ilość zgłoszonych prac, które dodatkowo nie spełniały warunków konkursu, nie pozwoliła na wyłonienie spośród nich laureata.

2001

Druga edycja konkursu choć nadal daleka od założonego ideowego przesłania - stanowiła znaczące wydarzenie i przyniosła pozytywne efekty.

Jury konkursowe dwie równorzędne Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego przyznało pracom: KRZYŻ MILENIJNY w PIEKARACH ŚLĄSKICH i PLAC BOLESŁAWA CHROBREGO w KATOWICCH. Dwa równorzędne Wyróżnienia otrzymały: PARK ZDROJOWY „ZAWODZIE" UZDROWISKO w USTRONIU oraz PROJEKT CAŁOROCZNEGO CENTRUM NARCIARSTWA w SOSNOWCU.

2002

Po raz pierwszy na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego wszyscy zainteresowani problematyką przestrzeni publicznych mieli możliwość aktywnego udziału w ocenie prac konkursowych. Projekty, na które została oddana największa ilość głosów zostały zakwalifikowane do drugiego etapu trzeciej edycji konkursu. Grand Prix otrzymała praca: PRZEBUDOWA CENTRUM SOSNOWCA, a Wyróżnienie - praca pn.: ZAGOSPODAROWANIE PARKU CHOPINA w Gliwicach.

2003

Na IV. edycję konkursu wpłynęło 14 prac, które zostały zaprezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego. W pierwszym etapie konkursu dokonano wstępnej oceny prac na podstawie głosowania internautów. Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego otrzymała realizacja pn.: CMENTARZ KOMUNALNY w CZĘSTOCHOWIE, a Wyróżnienie przyznano REWITALIZACJI CENTRUM MIKOŁOWA.

2004

Do V. już edycji konkursu zgłoszono 15 prac. Prace te zgodnie z formułą konkursu zostały umieszczone w Internecie, gdzie wszyscy mogli na nie głosować. Jury wyłoniło zwycięzców konkursu, przyznając Nagrodę Marszałka ZESPOŁOWI SZKÓŁ WYŻSZYCH w RYBNIKU, a Wyróżnienie WALORYZACJI PARKU PLANTY w MIKOŁOWIE.

2005

W VI. edycji konkursu zgłoszono 13 prac. Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego jury przyznało realizacji ŚLĄSKI ZAMEK SZTUKI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w CIESZYNIE. Wyróżnienie przyznano realizacji KOMPLEKS MUZEALNY w TYCHACH - MUZEUM PIWOWARSTWA - MUZEUM MIEJSKIE.

W 2005 roku po raz pierwszy, na podstawie głosowania w Internecie, przyznano Nagrodę Internautów. Zdobyła ją realizacja pn.: KOMPLEKS DYDAKTYCZNO SPORTOWO KULTURALNY w CENTRUM BORONOWA.

2006

VII edycja konkursu - spośród 15 realizacji, które wpłynęły na konkurs, na posiedzeniu WKUA jury konkursu przyznało Nagrodę Marszałka realizacji pn.: PRZEBUDOWA PLACU MIKOŁAJA KOPERNIKA w LUBLIŃCU. Wyróżnienie otrzymała realizacja: SILESIA CITY CENTER - CENTRUM HANDLOWO-ROZRYWKOWE w KATOWICACH.

Najpopularniejszą realizacją wśród głosujących, którzy przez miesiąc mogli oddawać swoje głosy na realizacje prezentowane na stronie internetowej Urzędu Marszałkowskiego, została MODERNIZACJA CENTRUM I DOMU SPORTU w RADLINIE, która otrzymała Nagrodę Internautów.

2007

VIII edycja - zmieniono formułę konkursu i po raz pierwszy przyznano Nagrodę Marszałka w dwóch kategoriach - urbanistyka (przestrzenie publiczne) i architektura (obiekty architektoniczne użyteczności publicznej).

Na konkurs zgłoszono 35 realizacji. Nagrodę Marszałka w dziedzinie urbanistyka przyznano realizacji pn.: REWITALIZACJA ZABYTKOWEJ PŁYTY RYNKU W TOSZKU, natomiast w dziedzinie architektura Nagrodę Marszałka przyznano HALI SPORTOWEJ WRAZ Z TERENAMI SPORTOWO-REKREACYJNYMI W BIERUNIU.

Także w tym roku zgłoszone do konkursu realizacje zostały zamieszczone na stronie internetowej województwa, a najpopularniejszą wśród głosujących realizacją, która otrzymała Nagrodę Internautów została BIBLIOTEKA PUBLICZNA W IMIELINIE.

2008

IX. edycja - wpłynęło 27 prac z 20 gmin. Nagrodę Marszałka przyznano w trzech kategoriach- urbanistyka (przestrzenie publiczne), architektura (obiekty architektoniczne użyteczności publicznej) i modernizacja (przebudowa, rozbudowa, adaptacja, renowacja lub restauracja obiektu użyteczności publicznej/przestrzeni publicznej).

Nagrodę Marszałka w dziedzinie urbanistyka otrzymała realizacja pn.: REWITALIZACJA ZESPOŁU AKWENÓW POPRZEMYSŁOWYCH AMELUNG W CHORZOWIE.

W dziedzinie architektura Nagroda Marszałka została przyznana realizacji pn.: CENTRALA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZNIE, natomiast w dziedzinie modernizacja Nagrodą Marszałka została uhonorowana realizacja: CENTRUM NAUKI I EDUKACJI MUZYCZNEJ SYMFONIA W KATOWICACH.

W głosowaniu internetowym zwyciężyła CENTRALA MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W JAWORZNIE, która otrzymała Nagrodę Internautów.

2009

X. edycja - wpłynęły 23 zgłoszenia z 18 gmin. Nagrodę Marszałka Województwa Śląskiego w kategorii urbanistyka otrzymała realizacja pn.: POKAZOWA ZAGRODA ŻUBRÓW W ZABYTKOWYM PARKU PSZCZYŃSKIM W PSZCZYNIE. W kategorii architektura Nagroda została przyznana realizacji pn.: STRAŻNICA W KATOWICACH-SZOPIENICACH, natomiast w kategorii modernizacja - realizacji pn.: TEATR ROZRYWKI WRAZ ZAGOSPODAROWANIEM TERENU W CHORZOWIE.

Jury konkursu postanowiło także przyznać HONOROWE WYRÓŻNIENIA, które otrzymała realizacja pn.: RENOWACJA ZIELEŃCA ORAZ TERENÓW WOKÓŁ KOŚCIOŁA PARAFIALNEGO W ZABRZU w kategorii urbanistyka oraz realizacja pn.: CENTRUM DYDAKTYCZNO-NAUKOWE NEOFILOLOGII UNIWERSYTETU ŚLĄSKIEGO W SOSNOWCU w kategorii architektura.

Nagrodę Internautów zdobył ZESPÓŁ BUDYNKÓW MAGAZYNOWO BIUROWYCH „CANEA" W CIESZYNIE, który w głosowaniu internetowym otrzymał najwięcej - 5912 punktów.

Linki do stron zewnętrznych
Projekty NPP 2009
Projekty NPP 2008
Projekty NPP 2007
Projekty NPP 2006