Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2019

 Stacja Biblioteka / fot. mat. organizatora Stacja Biblioteka / fot. mat. organizatora
Lista nagrodzonych projektów w 20 edycji konkursu

Jury Konkursu pod przewodnictwem prof. dr hab. inż. arch. Krzysztofa Gasidło przyznało następujące nagrody i wyróżnienia:

w kategorii przestrzeń publiczna:

WYRÓŻNIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

 • Zagospodarowanie części Jaworznickich Plant z wodnym placem zabaw

Projektant: RS+ Robert Skitek

Uzasadnienie. Za konsekwentną rewitalizację terenów poprzemysłowych w postaci zielonych plant stanowiących uzupełnienie prywatnej komercyjnej zabudowy o zieloną infrastrukturę społeczną. Za wprowadzenie z dużym rozmachem nowej atrakcji w ten rozwijający się zielony ciąg miasta. 

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 • Zagospodarowanie terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego na potrzeby promocji dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego - etap I w Jastrzębiu Zdroju,

Projektant: Paweł Kuczyński – STUDIO PROJEKTOWE „ARCHITEKT”

Uzasadnienie. Za stworzenie, a w zasadzie odbudowanie potencjału dawnego ośrodka wypoczynkowego, poprzez wykreowanie interesującej wielofunkcyjnej przestrzeni spotkań i rekreacji dobrze wpisanej w leśny pagórkowaty krajobraz, adresowanej do różnych grup społecznych. Rozwiązanie oczekiwane i akceptowane przez różne grupy wiekowe, co potwierdziła wizja lokalna. Z dużą nadzieją oczekujemy realizacji II etapu. 

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

 • Zagospodarowanie lokalnego rynku w Rudzie Śląskiej – Orzegowie,

Projektant: Pracownia Projektowa Architekt Jacek Leśko

Uzasadnienie. Za eleganckie, skromne i pełne szacunku dla otaczającej historycznej i zabytkowej zabudowy uporządkowanie zaniedbanego terenu, wprowadzenie funkcji rekreacyjnej – dające lokalny centrotwórczy zalążek w trudnej społecznie i gospodarczo dzielnicy miasta. 

w kategorii obiekt użyteczności publicznej:

WYRÓŻNIENIE MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

 • Budowa żłobka wraz z zagospodarowaniem terenu Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku, przy ul. Orzepowickiej, w dzielnicy Maroko-Nowiny

Projektant: SIERGIEJ STUDIO ARCHITEKTURY - Grzegorz Siergiej

Uzasadnienie. Za prostą i czytelną, współczesną dyspozycję przestrzenną i funkcjonalną oraz uzyskanie klimatu obiektu i jego wnętrz adekwatnych do wyobraźni dziecka. Za stworzenie obiektu, który poprzez swoją funkcję i wykorzystane środki wyrazu, „edukuje” wiele pokoleń już od najmłodszych lat.

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

 • Stacja Biblioteka - rewitalizacja zabytkowego budynku dworca kolejowego w Rudzie Śląskiej - Chebziu,

Projektant: Pracownia Autorska Architektoniczna Krzysztof Kulik

Uzasadnienie. Za odważną próbę rewitalizacji zabytkowego budynku dworca kolejowego poprzez nałożenie funkcji biblioteki, która stwarza szansę rewitalizacji społecznej i kulturalnej dla lokalnej społeczności. Za udane połączenie funkcji ze stacją kolejową również w detalu architektonicznym.

NAGRODA MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO:

 • Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11

Projektant: Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz

Uzasadnienie. Za stworzenie wielopokoleniowego miejsca spotkań mieszkańców. Miejsca, które pobudza do interpretowania przestrzeni, również wokół budynku, do aktywności społecznej, kulturalnej, a nawet fizycznej. Za udane wykorzystanie budynku, za uszanowanie i eleganckie wzbogacenie jego architektury, skromnymi środkami wyrazu pomimo zasadniczej przebudowy i modernizacji, wpisujące się w kierunek „reuse” – ponownego użycia - strategii zrównoważonego rozwoju. Przykłady takiego działania już dwukrotnie zostały nagrodzone europejską nagrodą architektoniczną im. Miesa van der Rohe. Nazwa przedsięwzięcia niestety nie odzwierciedla jego skali ani znaczenia. 


NAGRODĘ INTERNAUTÓW

 • Termomodernizację budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu przy ul. Kościelnej 11

Projektant: Pracownia Projektowa AiM Arkadiusz Miśkiewicz

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Plant z wodnym placem zabaw / fot. mat. organizatora Plant z wodnym placem zabaw / fot. mat. organizatora Plant z wodnym placem zabaw / fot. mat. organizatora Plant z wodnym placem zabaw / fot. mat. organizatora Budowa żłobka Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku / fot. mat. organiazatora Budowa żłobka Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku / fot. mat. organiazatora Budowa żłobka Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku / fot. mat. organiazatora Budowa żłobka Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku / fot. mat. organiazatora Budowa żłobka Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku / fot. mat. organiazatora Budowa żłobka Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku / fot. mat. organiazatora Budowa żłobka Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku / fot. mat. organiazatora Budowa żłobka Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku / fot. mat. organiazatora Budowa żłobka Zespołu Szkół nr 3 w Rybniku / fot. mat. organiazatora Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu / fot. mat. organizatora Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu / fot. mat. organizatora Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu / fot. mat. organizatora Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu / fot. mat. organizatora Termomodernizacja budynku Biblioteki Głównej MBP w Sosnowcu / fot. mat. organizatora Rynek w Rudzie Śląskiej – Orzegowie / fot. mat. organiazatora Rynek w Rudzie Śląskiej – Orzegowie / fot. mat. organiazatora Rynek w Rudzie Śląskiej – Orzegowie / fot. mat. organiazatora Rynek w Rudzie Śląskiej – Orzegowie / fot. mat. organiazatora Stacja Biblioteka / fot. mat. organizatora Stacja Biblioteka / fot. mat. organizatora Stacja Biblioteka / fot. mat. organizatora Stacja Biblioteka / fot. mat. organizatora Stacja Biblioteka / fot. mat. organizatora Stacja Biblioteka / fot. mat. organizatora Zagospodarowanie terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego / fot. mat. organizatora Zagospodarowanie terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego / fot. mat. organizatora Zagospodarowanie terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego / fot. mat. organizatora Zagospodarowanie terenów po byłym Ośrodku Wypoczynku Niedzielnego / fot. mat. organizatora