Najlepsza Przestrzeń Publiczna 2015

Lista nagrodzonych projektów w 16 edycji konkursu

GRAND PRIX

 • Nowe Muzeum Śląskie Katowice
 • Kopalnia Guido w Zabrzu Rewitalizacja wraz z adaptacją podziemnych komór w Kopalni Guido — strefa K8

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

NAGRODA MARSZAŁKA

 • Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża Paprocan w Tychach.
 • Rozbudowa i remont sceny głównej, widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu — etap II.

ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

NAGRODA MARSZAŁKA

 • Rewitalizacja Centrum Gminy – Budowa Pawilonu Wielofunkcyjnego w Dębowcu.

WYRÓŻNIENIE

 • Plac na Glanc 2014

OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

WYRÓŻNIENIE

 • Rozbudowa i przebudowa Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich
 • Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu

ZREWITALIZOWANY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

NAGRODA MARSZAŁKA

 • Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
 • Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku

WYRÓŻNIENIE

 • Rewitalizacja Zespołu Sztygarka w Chorzowie przy ul. Księdza Piotra Skargi 34a.

WYRÓŻNIENIA SPECJALNE

 • Bytom - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na Zakład Aktywności Zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Amfiteatr pod Grojcem w Żywcu Amfiteatr pod Grojcem w Żywcu Strefa K8 - Kopalnia Guido w Zabrzu Nowe Muzeum Śląskie Katowice Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża Paprocan w Tychach Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża Paprocan w Tychach Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża Paprocan w Tychach Strefa K8 - Kopalnia Guido w Zabrzu Strefa K8 - Kopalnia Guido w Zabrzu Strefa K8 - Kopalnia Guido w Zabrzu