Dodatkowe dwa tygodnie

Termin zgłoszeń do konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2017 został przedłużony do 14 czerwca

Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje urbanistyczne i architektoniczne kształtujące przestrzeń publiczną z terenu województwa śląskiego, które zostały zrealizowane do końca ubiegłego roku kalendarzowego.

Jury spośród realizacji spełniających warunki formalne nominuje najlepsze do otrzymania odpowiednich nagród, a następnie spośród nominowanych realizacji wybierze laureatów.

Nagrody finansowe przyznaje Zarząd Województwa Śląskiego na podstawie werdyktu jury. Łączna pula nagród wynosi 60 000 zł, przy czym o podziale środków w ramach przewidzianej puli decyduje jury.

Oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnego plebiscytu publiczności organizowanego na stronie województwa, a realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym, zostanie przyznana specjalna nagroda internautów.

Laureatów konkursu poznamy w listopadzie. Głosowanie internautów trwać będzie przez cały sierpień.