Gdzie jest najlepsza przestrzeń?

Rusza 17 edycja konkursu na najlepsze realizacje urbanistyczne i architektoniczne w regionie

Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności. Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.

Do udziału w konkursie można zgłaszać realizacje z terenu województwa śląskiego, które zostały zakończone w ubiegłym roku kalendarzowym.

Jury spośród realizacji spełniających warunki formalne najpierw nominuje najlepsze do otrzymania odpowiednich nagród, a następnie spośród nominowanych realizacji wybierze laureatów. Nagrody i wyróżnienia przyznane zostaną w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.

Oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnego plebiscytu publiczności organizowanego na stronie województwa, a realizacji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym, zostanie przyznana specjalna nagroda internautów.

Nominowane i wyróżnione realizacje zostaną zgłoszone do ogólnopolskiej edycji konkursu Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Termin zgłoszeń upływa 22 maja br. Laureatów konkursu poznamy w październiku. Głosowanie internautów trwać będzie przez cały sierpień.


W zeszłorocznej edycji o nagrody walczyły 32 zgłoszenia z 24 gmin.

Przyznano 2 nagrody GRAND PRIX oraz nagrody marszałka i wyróżnienia w poszczególnych kategoriach:

  • • GRAND PRIX – Muzeum Śląskie w Katowicach
  • • GRAND PRIX – Kopalnia Guido w Zabrzu

KATEGORIA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

NAGRODA MARSZAŁKA: Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża Paprocan w Tychach.

WYRÓŻNIENIE: Rozbudowa i remont sceny głównej, widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu – etap II.

KATEGORIA ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

NAGRODA MARSZAŁKA: Rewitalizacja Centrum Gminy – Budowa Pawilonu Wielofunkcyjnego w Dębowcu.

WYRÓŻNIENIE: Plac na Glanc 2014.

KATEGORIA OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ:

Nie przyznano nagrody, a jedynie dwa równorzędne wyróżnienia:

WYRÓŻNIENIE:

  • Rozbudowa i przebudowa Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich.
  • Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu.

KATEGORIA ZREWITALIZOWANY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ: Przyznano dwie równorzędne nagrody, wyróżnienie oraz wyróżnienie specjalne:

NAGRODA MARSZAŁKA:

  • Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach
  • Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku.

WYRÓŻNIENIE: Chorzów – Rewitalizacja Zespołu Sztygarka w Chorzowie przy ul. Księdza Piotra Skargi 34a.

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Bytom – Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na Zakład Aktywności Zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania.

NAGRODĘ INTERNAUTÓW otrzymała „Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie”.