Nagrodzono najlepsze przestrzenie publiczne województwa śląskiego

 Zdjęcie Zdjęcie

Muzeum Śląskie i Kopalnia Guido zdobywcami Grand Prix

„Jest to jeden z kluczowych i najbliższych nam konkursów w województwie, gdyż architektura nas otacza, stykamy się z nią na co dzień. A to, co nas otacza, powinno być nie tylko funkcjonalne i użyteczne, ale i piękne oraz inspirujące, powinno być naszą wizytówką. Mam nadzieję, że takie konkursy jak nasz sprawią, że przestrzeń publiczna będzie coraz ładniejsza i coraz bardziej przyjazna” – powiedział członek Zarządu Henryk Mercik.

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego to coroczny, otwarty konkurs pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego, którego celem jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej, wzrost aktywności społecznej i gospodarczej, podnoszenie świadomości społecznej w zakresie kształtowania przestrzeni, a także promocja projektantów tworzących wysokiej jakości rozwiązania urbanistyczne i architektoniczne. Konkurs organizowany jest przez Zarząd Województwa Śląskiego we współpracy z katowickimi oddziałami Stowarzyszenia Architektów Polskich oraz Towarzystwa Urbanistów Polskich.

Na tegoroczną, 16 edycję konkursu zgłoszono 32 realizacje zlokalizowane na terenie 24 gmin. Jury konkursu złożone z członków Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej dokonało wstępnej oceny zgłoszonych realizacji in-situ w ramach objazdowych posiedzeń. Wszystkie zgłoszone realizacje spełniały warunki formalne konkursu i zostały zakwalifikowane do dalszej oceny.

Jury Konkursowe postanowiło przyznać dwie nagrody Grand Prix dla realizacji bardzo szczególnych, reprezentujących wszystkie kategorie. Zwycięzcy to Muzeum Śląskie w Katowicach i Kopalnia Guido w Zabrzu.

Muzeum Śląskie w Katowicach (projektant – Florian Riegler, Roger Riewe – Riegler Riewe Architekci Sp. z o.o.) zostało nagrodzone za stworzenie unikatowego miejsca realizującego najwyższe standardy i oczekiwania od przestrzeni publicznej, zrewitalizowanej przestrzeni publicznej, obiektu użyteczności publicznej i zrewitalizowanego obiektu, będąc najlepszym rozwiązaniem dla każdej z tych kategorii.

Kopalnia Guido w Zabrzu z kolei (projektanci: Sylwia Płomecka, Arkadiusz Płomecki, Sebastian Borecki) nagrodę przyznano za konsekwencję w realizacji unikatowego pomysłu upublicznienia, pokazania i wprowadzenia nowej funkcji obiektu użyteczności publicznej i przestrzeni ogólnodostępnej w przestrzeniach poziemnych kopalni.

Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego oraz wyróżnienia w poszczególnych kategoriach otrzymali:

PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

NAGRODA MARSZAŁKA: Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża Paprocan w Tychach. (arch. Robert Skitek z zespołem)

Nagrodę przyznano za interesujące i adekwatne dla miejsca i potrzeb rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne. Nadbrzeże i plaża nad jeziorem ubrane zostały w nowoczesne elementy małej architektury i krajobrazu, tworząc współczesny park i bardzo atrakcyjne miejsce rekreacji. Proste środki wyrazu elegancko wzbogaciły naturalny krajobraz.

WYRÓŻNIENIE: Rozbudowa i remont sceny głównej, widowni wraz z zapleczem socjalno-technicznym Amfiteatru pod Grojcem w Żywcu - etap II (projektanci: Maciej Wiewióra, Magdalena Żuławska, Marian Kręzel, Szymon Duda)

Wyróżnienie przyznano za właściwą skalę, formę i elementy uzupełniające architekturę amfiteatru, tworzące ciekawe rozwiązania dla plenerowej przestrzeni widowiskowej dla aktywności lokalnej.

ZREWITALIZOWANA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA

NAGRODA MARSZAŁKA: Rewitalizacja Centrum Gminy – Budowa Pawilonu Wielofunkcyjnego w Dębowcu (projektant – Jakub Gałęski)

Nagrodę przyznano za właściwą dla lokalizacji i skali przedsięwzięcia przebudowę przestrzeni istniejącego placu, uzupełnioną o dodatkowe funkcje centrotwórcze, wzbogacające ofertę dla mieszkańców i użytkowników tego miejsca. Wyważona współczesna architektura z elementami regionalnymi o nienarzucającym wyrazie uzupełnia założenia kompozycji urbanistycznej i architektonicznej zrewitalizowanej przestrzeni publicznej.

WYRÓŻNIENIE: Plac na Glanc 2014 (projektanci: Grzegorz Layer, Ewa Labus, Michał Centkowski)

Wyróżnienie przyznano za pomysł, inicjatywę i skuteczną ich realizację poprzez aktywizację potencjału użytkowników dla rewitalizacji przestrzeni półprywatnej. Właściwe wykorzystanie współczesnych środków architektonicznych i elementów małej architektury dostosowanych do skali i zakresu przedsięwzięcia.

OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przyznano 2 równorzędne wyróżnienia.

WYRÓŻNIENIE (1): Rozbudowa i przebudowa Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich (projektant – Jarosław Mańka – SAR SP. z o.o.)

Wyróżnienie przyznano za właściwe rozwiązania urbanistyczno-architektoniczne, wpisujące się w historyczny kontekst miejsca. Nowoczesne wykończenie wnętrz, dostosowane do funkcji i procesów technologicznych w nowej części szpitala zrealizowano za pomocą dobrych materiałów dostosowanych do przeznaczania budynku

WYRÓŻNIENIE (2): Centrum Zdrowia Kobiety i Dziecka w Zabrzu (projektant: Krzysztof Gorgoń)

Wyróżnienie przyznano za realizację miejsca, w którym zarówno pacjenci, jak i pracownicy odczuwają komfort użytkowania na miarę obiektu służby zdrowia XXI wieku. Architektura dostosowana do funkcji, technologii i nowoczesnego wyposażenia, służąca pacjentom, dająca poczucie uspokojenia i bezpieczeństwa. Obiekt przyjazny użytkownikom.

ZREWITALIZOWANY OBIEKT UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ

Przyznano dwie Nagrody Marszałka

NAGRODA MARSZAŁKA (1): Muzeum Powstań Śląskich w Świętochłowicach (projektanci: An Archi Group s.c)

Nagrodę przyznano za rewitalizację budynku przeprowadzoną z respektem i szacunkiem do zastanej struktury i architektury obiektu, wydobywając jego walory historyczne i możliwości adaptacji na cele muzealne. Odnowiona architektura budynku została wykorzystana i wzbogacona w jego wnętrzach współczesną myślą ekspozycji i prezentacji historii i przeszłości Śląska.

NAGRODA MARSZAŁKA (2): Centrum Dokumentacji Deportacji Górnoślązaków do ZSRR w 1945 roku (projektant - Kolores Robert Kwiatek)

Nagrodzono właściwą odnowę i renowację skromnej architektury budynku starego dworca, który stał się inspiracją do wypełnienia go współczesną ekspozycją muzealną, budzącą duże emocje zarówno ze strony opiekunów muzeum, świadków ówczesnych wydarzeń oraz odwiedzających to miejsce.

WYRÓŻNIENIE: Rewitalizacja Zespołu Sztygarka w Chorzowie przy ul. Księdza Piotra Skargi 34a (projektanci: Piotr Buśko, Walenty Wróbel)

Wyróżnienie przyznano za pomysł i dobrą ingerencję architektoniczno- budowlaną wraz dodaniem nowej funkcji do zapomnianych i nie użytkowanych obiektów poprzemysłowych, przywracających w nich nie tylko nowe przeznaczenie ale uznanie i akceptację nowych użytkowników

WYRÓŻNIENIE SPECJALNE: Bytom - Przebudowa, rozbudowa i nadbudowa budynku biurowego na Zakład Aktywności Zawodowej o profilu restauracyjnym wraz ze zmianą sposobu użytkowania (projektanci: Grzegorz Bednarczyk, Damian Zwarycz)

Wyróżniono pomysł i determinację stworzenia miejsca przyjaznego dla osób potrzebujących pomocy i wsparcia. Architektura i działania inwestycyjne stały się tylko pretekstem i tłem dla ogromnych emocji. Niezwykłe duchem miejsce i niezwykli jego użytkownicy.

Swoją nagrodę przyznali także internauci. Najwięcej głosów (4404 punktów) i NAGRODĘ INTERNAUTÓW otrzymała „Budowa parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie” (projektanci: Pracownia Architektoniczna JM Jerzy Makowski, Pracownia Żywokost dr. Waldemar Szendera, Pro-art Wojciech Mendzelewski, PIG – Państwowy Instytut Badawczy Oddział górnośląski Paweł Woźniak; Marta Szubert).

Podczas uroczystości wręczono także nagrody w konkursie „Architektura Roku” organizowanym przez katowicki oddział SARP. Spośród dziesięciu nominowanych realizacji Grand Prix przyznano Międzynarodowemu Centrum Kongresowemu w Katowicach (JEMS Architekci).

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie

Załączniki
Opis nagrodzonych projektów [PDF 823,0B]

Filmy