Zdaniem internautów najlepsza przestrzeń jest w Jaworznie

 Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie

Zakończyło się internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację biorącą udział w konkursie

Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego 2015 Każdy z internautów odwiedzających stronę miał możliwość wyrażenia swojego zdania, przyznając punkty trzem wybranym inwestycjom.

W głosowaniu oddano ponad 10 000 głosów. Internauci za najciekawszą realizację uznali „Budowę parku tematycznego – Ośrodka Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie”, przyznając jej 4404 punktów.

Inwestycja została zrealizowana przy współudziale środków z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. 3,7 mln zł dotacji pochodziło z puli przeznaczonej w Programie na działania dotyczące infrastruktury okołoturystycznej.

Kolejne miejsca zajęło „Zagospodarowanie wschodniego nabrzeża Paprocan w Tychach” (3410 pkt) oraz „Rozbudowa i przebudowa Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich” (1555 pkt).

W roku ubiegłym najwięcej punktów otrzymało także Jaworzno. Internauci za najciekawszą realizację uznali „Rynek „Od.Nowa” – Rewitalizację Śródmiejskiej Przestrzeni Publicznej w Jaworznie.

Czy wyniki tej internetowej zabawy będą zbieżne z werdyktem jury konkursu? O tym przekonamy się podczas uroczystości ogłoszenia wyników i wręczenia nagród w dwóch konkursach: Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego i Architektura Roku, która odbędzie się w ramach Śląskich Dni Architektury.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie Ośrodek Edukacji Ekologiczno-Geologicznej GEOsfera w Jaworznie

Linki do stron zewnętrznych
Więcej o projekcie