Śląskie. Doceń dobrą przestrzeń

Rusza głosowanie internautów na najlepszą przestrzeń w województwie

Jak co roku 1 sierpnia rusza plebiscyt internautów, którzy wybierać mogą najlepsze realizacje zgłoszone do konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego. Głosowanie będzie trwało do końca sierpnia, a realizacja najpopularniejsza wśród biorących udział w głosowaniu zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów. Do tegorocznej – 16 edycji konkursu zgłoszono 31 realizacji. Znajdują się one na terenie 23 gmin (2 gminy z subregionu północnego, 15 gmin z subregionu środkowego, 1 gmina z subregionu zachodniego i 5 gmin z subregionu południowego). 13 zgłoszeń złożyły gminy, 18 zgłoszeń – inne podmioty: firmy, inwestorzy, projektanci, stowarzyszenie.

Aby oddać swój głos, należy na stronie internetowej konkursu (www.slaskie.pl/npp) wybrać trzy najlepsze propozycje i przyznać im odpowiednio 3, 2 lub 1 punkt, a następnie potwierdzić swój głos przez e-mail.

Wyniki głosowania internautów nie mają wpływu na werdykt jury, które przyzna nagrody i wyróżnienia Marszałka w czterech kategoriach: przestrzeń publiczna, zrewitalizowana przestrzeń publiczna, obiekt użyteczności publicznej, zrewitalizowany obiekt użyteczności publicznej. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.

Ocena zgłoszonych realizacji przez komisję konkursową złożoną z członków Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej planowana jest we wrześniu br. Laureatów konkursu wyłonionych przez jury poznamy na przełomie października i listopada br.


W zeszłorocznej edycji o nagrody walczyło 45 zgłoszeń z 34 gmin. Nagrodę internautów otrzymała realizacja Rynek Od.Nowa – rewitalizacja śródmiejskiej przestrzeni publicznej w Jaworznie.

Linki do stron zewnętrznych
Głosowanie internautów