Jutro dowiemy się, gdzie jest najlepsza przestrzeń

Zakończyła się rywalizacja w tegorocznej edycji konkursu Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego

Wyniki zaprezentowane zostaną jutro, w czwartek 13 listopada 2014 o godz. 11.00. Uroczystość wręczenia nagród odbędzie się w Sali Kolumnowej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego (ul. Dąbrowskiego 23, Katowice).

W czasie spotkania wręczone zostaną także nagrody w konkursie Architektura Roku 2013.

Wcześniej rozstrzygnięto internetowe głosowanie na najpopularniejszą realizację biorącą udział w konkursie. Każdy z internautów odwiedzających stronę miał możliwość wyrażenia swojego zdania, przyznając punkty trzem wybranym inwestycjom. W głosowaniu oddano ponad 12 000 głosów. Internauci za najciekawszą uznali realizację pt. „Rynek „Od.Nowa” Rewitalizacja Śródmiejskiej Przestrzeni Publicznej w Jaworznie”, przyznając jej 9619 punktów.

W tegorocznej, 15 edycji konkursu zgłoszono 45 realizacje. Zlokalizowane są one na terenie 34 gmin. Kandydatury dotyczą m.in. rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zagospodarowania rynków, placów i skwerów, terenów rekreacyjnych i sportowych oraz rewitalizacji obiektów historycznych.

Łączna pula nagród w konkursie wynosi 60 tys. zł.

Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego we współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Katowice i Towarzystwem Urbanistów Polskich Oddział Katowice.