NPP: 45 zgłoszeń do konkursu

Realizacje z 34 gmin regionu aspirują do miana najlepszych rozwiązań architektoniczno-urbanistycznych

18 czerwca 2014 zakończył się etap składania propozycji w konkursie Najlepsza Przestrzeń Publiczna Województwa Śląskiego. W tegorocznej, 15 edycji konkursu zgłoszono 45 realizacje. Zlokalizowane są one na terenie 34 gmin (4 gmin z subregionu północnego, 18 gmin z subregionu środkowego, 7 gmin z subregionu zachodniego i 5 gmin z subregionu południowego). 36 zgłoszeń złożyły gminy, 9 zgłoszeń – inne podmioty (inwestorzy, projektanci).

Tegoroczne kandydatury dotyczą m.in. rewitalizacji terenów poprzemysłowych, zagospodarowania rynków, placów i skwerów, terenów rekreacyjnych i sportowych oraz rewitalizacji obiektów historycznych.

Na przełomie lipca i sierpnia planowana jest ocena zgłoszonych realizacji przez komisję konkursową złożoną z członków Wojewódzkiej Komisji Architektoniczno-Urbanistycznej.

1 sierpnia rusza plebiscyt internautów. Głosowanie będzie trwało do końca wakacji, a realizacja najpopularniejsza wśród biorących udział w zabawie zostanie uhonorowana Nagrodą Internautów.

Laureatów konkursu wyłonionych przez jury poznamy w październiku br.

W zeszłorocznej edycji o nagrody walczyło 36 realizacji z 27 gmin. Nagrody Marszałka Województwa Śląskiego otrzymały: Rewitalizacja przyrodniczo-krajobrazowa otoczenia wieży wyciągowej Szybu Prezydent w Chorzowie, Śląskie Międzyuczelniane Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie, Projekt modernizacji budynku po dyrekcji Huty Zabrze dla potrzeb administracji samorządowej oraz centrum zarządzania kryzysowego w Zabrzu, a także Park Tradycji Górnictwa i Hutnictwa w Siemianowicach Śląskich.

Linki do stron zewnętrznych
Zgłoszenia do tegorocznej edycji