Najlepsza przestrzeń

fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP

Rozstrzygnięto tegoroczną edycję konkursu na „Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego". Zwycięzców wyłoniono spośród 60 zgłoszonych projektów z 34 gmin naszego regionu

Nagrody i wyróżnienia przyznano wyjątkowo w czterech kategoriach: urbanistyka, architektura, rewitalizacja przestrzeni i rewitalizacja obiektu.

Najlepszym projektem urbanistycznym uznano zagospodarowanie terenu rekreacji rodzinnej w Koziegłowach. Nagroda marszałka w kategorii architektura trafiła do projektantów wielofunkcyjnej hali sportowej „Na Skarpie" w Bytomiu. Podczas konkursu jury wyłoniło najlepsze przedsięwzięcia w kategorii rewitalizacji przestrzeni i obiektu. W pierwszym przypadku nagroda główna powędrowała do gminy Ornontowice za rewitalizację parku gminnego. W kategorii obiekt nagrodę przyznano za renowację Willi Fitznera w Siemianowicach Śląskich.

Nagrody zwycięzcom i przedstawicielom władz samorządowych wręczyła wicemarszałek Aleksandra Gajewska-Przydryga.

„Na samorządzie województwa spoczywa obowiązek kształtowania przestrzeni, której wysoka jakość przekłada się nie tylko na wizerunek regionu, ale przede wszystkim na jakość życia mieszkańców. Dzięki takim przedsięwzięciom w naszym województwie po prostu chce się mieszkać i mieszka się coraz lepiej" - podkreśliła Aleksandra Gajewska-Przydryga.

Swojego faworyta wskazali również internauci, którzy oddali ponad 6 tys. głosów na przedsięwzięcia biorące udział w konkursie. Nagroda trafiła do Żor za projekt siłowni na wolnym powietrzu.

Celem konkursu jest promocja rozwoju i zmian jakościowych przestrzeni publicznej oraz poprawa środowiska zamieszkania przy zachowaniu zasad zrównoważonego rozwoju poprzez nagradzanie najciekawszych realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną województwa śląskiego. Bardzo istotna jest promocja realizacji architektoniczno-urbanistycznych, przeciwdziałanie degradacji i podnoszenie świadomości w zakresie kształtowania przestrzeni.

Podczas uroczystości przyznano również nagrody w konkursie „Architektura Roku" organizowanym przez katowicki oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich i Towarzystwa Urbanistów Polskich. Nagrodą Grand Prix uhonorowano zespół HS99 za projekt Centrum Informacji Naukowej i Biblioteki Akademickiej w Katowicach.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP fot. Tomasz Żak / BP

Filmy