Śląskie: pełnia przestrzeni - rusza edycja 2011

Startuje tegoroczna edycja konkursu na najlepszą przestrzeń publiczną województwa. Po raz kolejny w szranki staną najlepsze realizacje architektoniczne i urbanistyczne w regionie.

Celem konkursu na Najlepszą Przestrzeń Publiczną Województwa Śląskiego jest m.in. promocja realizacji urbanistycznych i architektonicznych kształtujących przestrzeń publiczną, przeciwdziałanie degradacji przestrzeni otwartej i zurbanizowanej, podnoszenie świadomości mieszkańców w zakresie kształtowania przestrzeni oraz poprawa wizerunku województwa i wzrost jego konkurencyjności.

Konkurs organizowany jest pod patronatem Marszałka Województwa Śląskiego. Nagrody i wyróżnienia tradycyjnie przyznane zostaną w trzech kategoriach: urbanistyka, architektura i rewitalizacja. Przedmiotem konkursu są projekty dotyczące m.in. rewitalizacji obiektów zabytkowych i poprzemysłowych, budowa i rewitalizacja budynków użyteczności publicznej oraz zagospodarowanie centrów miast, parków, skwerów, rynków itp., tworzących atrakcyjne przestrzenie publiczne.

Do udziału w konkursie można zgłaszać propozycje z terenu województwa śląskiego, które zostały zrealizowane w ubiegłym roku kalendarzowym. Zgłoszone projekty oceniane będą przez specjalnie powołane jury, które podczas posiedzenia objazdowego zapozna się z poszczególnymi realizacjami i wybierze z nich te najlepsze. Oceny dokonają także internauci w trakcie specjalnej zabawy internetowej organizowanej na stronie województwa.

Wybrane projekty zostaną zgłoszone do ogólnopolskiej edycji konkursu, a propozycji, która otrzyma największą liczbę głosów w plebiscycie internetowym, zostanie przyznana specjalna nagroda internautów. Łączna pula nagród w konkursie wynosi 45 tys. zł.

Termin zgłoszeń upływa 31 maja br. Zwycięzców konkursu poznamy w październiku. W gronie dotychczasowych laureatów znajdują się m.in. Centrum Nauki i Edukacji Muzycznej „Symfonia" i Śląski Zamek Sztuki i Przedsiębiorczości w Cieszynie.