Rozbudowa i przebudowa Terminali Pasażerskich na terenie Międzynarodowego Portu Lotniczego Katowice w Pyrzowicach

Zdjęcie
Cel realizacji
Rozbudowa Terminali pasażerskich na terenie MPL Katowice w Pyrzowicach mająca na celu:
  • poprawę warunków obsługi pasażerów
  • zwiększenie przepustowości
  • poprawę warunków bezpieczeństwa
  • dostosowanie obiektu do aktualnych wymogów i standardów technicznych oraz architektonicznych
  • stworzenie przestrzeni publicznej o jakości architektonicznej odpowiadającej aspiracjom Międzynarodowego Portu Lotniczego i regionu.

Opis realizacji
Idea generalna rozbudowy i przebudowy Terminali pasażerskich na terenie MPL

  • Uporządkowanie i segregacja ruchu
Terminal A - wyloty no schengen
Terminal B - wyloty schengen
Terminal C - przyloty
  • Zaprojektowanie jednorodnej przestrzeni umożlwiającej płynny ruch pasażerów oraz łatwą identyfikację kierunków w przestrzeni terminali
  • Kształtowanie przestrzeni oraz form architektonicznych scalających istniejące rozwiązania w nową harmonijną całość o nowym jakościowym wymiarze architektonicznym.
  • Wprowadzenie nowego układu kompozycji przestrzennej.

Zaprojektowano wokół istniejącego Terminalu B dwa skrzydła wschodnie i zachodnie. Przestrzeń uformowano w formie jednorodnych wnętrz obejmujących cały obiekt. Elementami scalającymi i dynamizującymi są dachy linowe z wantową konstrukcją oraz detale i materiały, które integrują różne obiekty w spójną całość.

Realizacja miała charakter wieloetapowy.
I etap - rozbudowa Terminala A - hala południowa
II etap - przebudowa bagażowni
III etap - budowa Terminala przylotowego
IV etap - przebudowa Terminala A - funkcja odloty no schengen

Galeria zdjęć Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie Zdjęcie