Strefa Aktywności w Chorzowie

Strefa Aktywności w Chorzowie Strefa Aktywności w Chorzowie

Projekt wielofunkcyjnego skweru jest jednym z wielu elementów planów rozwoju Ślaskiego Międzyuczelnianego Centrum Edukacji i Badań Interdyscyplinarnych w Chorzowie a co za tym idzie również rewitalizacją okolicznych dzielnic Chorzowa.

Strefa aktywności została zaprojektowana na terenie powstałym po wyburzeniu jednego z budynków garnizonu wojskowego i jest pierwszym krokiem włączania przestrzeni Kampusu SMCEBI w tkankę miejską Chorzowa.

Na wyznaczonym obszarze opracowania zaproponowano betonową płaszczyznę placu, sperforowaną zróżnicowanym programem użytkowym w który wpisują się miejsca rekreacji dla studentów, urządzenia zabawowo- rekreacyjne dla dzieci oraz osób niepełnosprawnych, urządzenia fitness, indywidualnie projektowane elementy małej architektury oraz zieleńce, których część jest możliwa do zagospodarowania przez seniorów. Wspólna (celowo przemieszana i pozbawiona barier) platforma łączy program miejsca powodując bardzo intensywne wykorzystanie terenu a różnorodność atrakcji wzmacnia interakcje pomiędzy użytkownikami rożnych grup wiekowych. Zastosowano rozwiązania materiałowe w postaci prostych, surowych materiałów (beton, stal , drewno) dopełnionych dużym zróżnicowaniem kolorystycznym, fakturowym i zapachowym zaproponowanej zieleni (ogrodu) oraz nawierzchni sportowych.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Strefa Aktywności w Chorzowie Strefa Aktywności w Chorzowie Strefa Aktywności w Chorzowie Strefa Aktywności w Chorzowie Strefa Aktywności w Chorzowie Strefa Aktywności w Chorzowie Strefa Aktywności w Chorzowie Strefa Aktywności w Chorzowie Strefa Aktywności w Chorzowie Strefa Aktywności w Chorzowie Strefa Aktywności w Chorzowie