Rewitalizacja Rynku w Chorzowie

Rewitalizacja Rynku w Chorzowie Rewitalizacja Rynku w Chorzowie

Pod koniec 2017 roku rozpoczęła się rewitalizacja chorzowskiego Rynku. Mieszkańcy czekali na ten moment przez 40 lat – od 1978 roku, kiedy to centrum miasta przecięła na pół estakada komunikacyjna z drogą krajową nr 79, zabierając chorzowianom rynek i dużą część okalającej go zabytkowej zabudowy. Wyburzenie estakady okazało się niemożliwe w dającej się przewidzieć perspektywie, władze miasta postanowiły więc zrewitalizować teren pod estakadą i stworzyć nową, przyjazną przestrzeń miejską.

Nowy Rynek jest największą, obok powstającego obecnie Muzeum Hutnictwa, inwestycją Chorzowa w ostatnich latach. Nowatorski projekt architektoniczny zakładał powstanie nowoczesnych, przeszklonych pawilonów dla gastronomii, handlu i instytucji miejskich, „przytulonych” do przęseł estakady. Oprócz kawiarni i lokali handlowych znajduje się tutaj również Galeria Sztuki Muzycznej i Obrazu – miejsce spotkań, kultury i wydarzeń zaprojektowane i stworzone na bazie oryginalnego i odrestaurowanego sprzętu audio z lat 50., 60, i 70.

Na Rynku zlokalizowana jest podświetlona fontanna, ławki oraz mała scena, na której odbywają się m.in. występy lokalnych zespołów muzycznych, koncerty oraz animacje, a także cykliczne imprezy kulturalne organizowane przez Miasto. Dostępna jest również publiczna toaleta.

 Infrastruktura Nowego Rynku w pełni odpowiada na potrzebę chorzowian w zakresie obcowania z kulturą, spędzania czasu wolnego, rekreacji, nawiązywania relacji oraz życia towarzyskiego. Od czerwca 2019r. Nowy Rynek jako centralny plac miasta tętni życiem. Jego skomunikowanie jest niezwykle dogodne : można tu się dostać nie tylko komunikacją publiczną z usytuowanego w pobliżu Centrum Przesiadkowego, ale też rowerami i samochodami. Pod estakadą funkcjonują 2 zadaszone parkingi oraz stacja rowerów miejskich, cieszących się niezwykłą popularnością wśród chorzowian.

Nieopodal znajduje się Plac Hutników – integralna część Rynku, na którym wybudowano jedną z pierwszych w regionie tężni solankowych wraz z infrastrukturą parkową (ławki, oświetlenie, nowe nasadzenia zieleni oraz ścieżka rowerowa).

Głównym celem rewitalizacji Rynku w Chorzowie było wykreowanie w centrum miasta nowej, przyjaznej przestrzeni miejskiej, będącej przedmiotem dumy mieszkańców i narzędziem integracji chorzowian. Centrotwórczy charakter tego miejsca jest niezwykle istotny z punktu widzenia lokalnej społeczności – obszar Rynku wraz otuliną stanowi bowiem obszar rewitalizacji miasta, wymagający przemian zarówno w sferze przestrzennej, jak i społeczno – gospodarczej. Potrzeba powstania Rynku jako serca miasta była zgłaszana przez mieszkańców od wielu lat, m.in. podczas prac nad tworzeniem lokalnego programu rewitalizacji Chorzowa w 2016r. Dlatego rewitalizacja Rynku to nie tylko remont i przebudowa, ale przede wszystkim wyzwolenie potencjału społecznego oraz otwarcie na młodych ludzi. W Chorzowie zameldowanych jest 20 tys. osób w wieku 18-35 lat, 8 tys. studentów uczęszcza do zlokalizowanych w Chorzowie uczelniach wyższych. Nowy Rynek pozwoli im nie tylko bardziej identyfikować się z Miastem, ale również przyciągnąć do Chorzowa nowych mieszkańców

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
  • Escape: zamyka galerie.
  • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
  • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
  • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
  • Escape: closes the galleries.
  • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
  • Left arrow: previous slaid.
  • Right arrow: next slaid.
Rewitalizacja Rynku w Chorzowie Rewitalizacja Rynku w Chorzowie Rewitalizacja Rynku w Chorzowie Rewitalizacja Rynku w Chorzowie Rewitalizacja Rynku w Chorzowie