Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce

Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce. Zdjęcie wykonane z lotu ptaka. W prawym dolnym rogu dwupiętrowy budynek szkoły z jasną elewacją i spadzistym dachem. W częśc
Celem realizacji inwestycji była poprawa warunków nauki w Szkole Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce oraz ograniczenie niskiej emisji poprzez:

 • rozbudowę i nadbudowę budynku szkoły dla zapewnienia większego komfortu nauki oraz bezpieczeństwa przebywających w niej dla uczniów oraz w związku z koniecznością zapewnienia w budynku miejsca dla większej ilości oddziałów (likwidacja gimnazjów i zmiana z 6 na 8 klas w szkołach podstawowych),
 • dobudowę szybu windowego z windą dla osób niepełnosprawnych oraz połączenie każdej kondygnacji pomiędzy starym budynkiem szkoły, a nadbudowywanym skrzydłem łącznikiem, umożliwiając tym samym dostęp osobom niepełnosprawnym na kondygnacje w starym budynku szkolnym - budowa windy została dofinansowana ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych, ramach rozbudowy wykonano również węzły sanitarne z dostosowaniem dla osób niepełnosprawnych,
 • termomodernizację budynku szkoły poprzez ocieplenie ścian oraz modernizację kotłowni dla ograniczenia emisji zanieczyszczeń do atmosfery - ta część inwestycji została wydzielona i została zrealizowana przy współfinansowaniu z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.
Dodatkowym efektem rozbudowy szkoły i jej termomodernizacji jest znacząca poprawa estetyki budynku i wkomponowanie go w piękne otoczenie centrum Gminy Porąbka. W otoczeniu budynku znajdują się Urząd Gminy, Dom Kultury, Kościół Parafialny.
Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce. Zdjęcie wykonane z lotu ptaka. W prawym dolnym rogu dwupiętrowy budynek szkoły z jasną elewacją i spadzistym dachem. W częśc Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce. Widok na narożnik dwupiętrowego budynku z odnowioną, jasną elewacją. Na pierwszym planie chodnik z kostki betonowej, w głębi Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce. Na pierwszym planie szerokie, schody prowadzące do wejścia do budynku. Fotografia pochodzi ze zbiorów Zgłaszającego. Rozbudowa budynku Szkoły Podstawowej nr 1 im. Mikołaja Kopernika w Porąbce. W centralnej części budynek szkoły. Na prawo od niego, tablica informująca o gestorach inwestycji i fragment kościoła. Przed