Modernizacja Miejskiego Zespołu Szkół wraz z zagospodarowaniem terenu

 czeladz_1.jpg czeladz_1.jpg

Cel główny projektu to przebudowa terenów przyszkolnych w centrum Czeladzi oraz stworzenie zintegrowanej, wielofunkcyjnej i przyjaznej dzieciom oraz młodzieży przestrzeni edukacyjnej przy jednoczesnej trosce o stan środowiska naturalnego oraz biorąc pod uwagę kwestie poszanowania energii. Projekt zrealizowany został w latach 2004-2005 z myślą o celach i użytkownikach, a także o funkcjach, które współczesna polityka miejska oraz urbanistyka powinna kreować i spełniać. W ramach projektu zaprojektowano i zrealizowano następujące komponenty:

 • likwidacja kotłowni węglowej, realizacja sieci zdalaczynnej, budowa wymiennikowni ciepła, termomodernizacja budynków Miejskiego Zespołu Szkół, wymiana instalacji c.o. oraz budowa instalacji wentylacji mechanicznej z podgrzewaniem powietrza zewnętrznego dla sal gimnastycznych, kuchni i jadalni
 • modernizacja zaplecza sportowego (2 sal gimnastycznych) wraz z szatniami
 • budowa przyszkolnego kompleksu sportowego o bezpiecznych nawierzchniach syntetycznych: boiska do piłki ręcznej, boiska do siatkówki i koszykówki, bieżni oraz skoczni w dal. Łączna powierzchnia zagospodarowana na boiska wynosi 1813 m2. Nowoczesny kompleks sportowy spełnia obecnie standardy dla organizacji zawodów i imprez sportowych, jest też dostosowany dla osób niepełnosprawnych
 • uporządkowanie otoczenia ? regulacja zieleni, budowa zaplecza obiektów sportowych, chodników, parkingu, oświetlenia (częściowo w trakcie realizacji).

Cele operacyjne:

 • przestrzenny: ponowne zdefiniowanie funkcji edukacyjnych i sportowych terenów przy ul. Szkolnej i Szpitalnej; lepsze wykorzystanie otoczenia obiektów szkolnych
 • pedagogiczny: stworzenie przyjaznej przestrzeni publicznej dla dzieci i młodzieży, zapewnione zostają lepsze warunki rozwoju umysłowego i fizycznego dzieci i młodzieży
 • sportowy: wzbogacenie programu funkcjonalnego szkół, w których są klasy sportowe
 • ekologiczny: likwidacja spalającej rocznie 507 ton węgla kotłowni i ograniczenie niskiej emisji; zmniejszenie strumienia odpadów z procesu spalania
 • energetyczny: znaczący spadek rocznego zapotrzebowania na energię (o 73%)
 • techniczno-eksploatacyjny: przedłużenie żywotności budynków; wzrost ich wartości użytecznej oraz poprawa warunków prowadzenia zajęć.

W wyniku jego realizacji powstała nowoczesna, śródmiejska baza edukacyjno-sportowa dla ponad 800 dzieci, o wysokich walorach funkcjonalno-przestrzennych. Jednocześnie kompleks użytkowany jest przez Środowiskowy Klub Sportowy OMEGA, Czeladzki Klub Sportowy, a także dostępny po zajęciach dla dzieci i młodzieży z miasta

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 czeladz_1.jpg czeladz_2.jpg czeladz_3.jpg czeladz_4.jpg czeladz_5.jpg czeladz_6.jpg czeladz_7.jpg