Przebudowa Placu Mikołaja Kopernika

 lubliniec_1.jpg lubliniec_1.jpg

Projekt przebudowy Pl. Mikołaja Kopernika został opracowany w celu odrestaurowania części starego Miasta stanowiącego zabytkowy układ urbanistyczny. Inwestycja polegała na przebudowie nawierzchni Pl. M. Kopernika wraz z przyległą jezdnią i kanalizacją deszczową, a także na wprowadzeniu elementów małej architektury (ławki, kosze, itp.), oświetlenia, zieleni wysokiej i niskiej. Do wykonania nowych warstw nawierzchni wykorzystano naturalne materiały takie jak kostka kamienna i kostka betonowa na chodniki. Poprzez zastosowanie różnorodnej kolorystyki materiałów wykończeniowych nawierzchni i odpowiednie ich ułożenie, ukształtowano centralne pole placu jako skwer śródmiejski i wyodrębniono ciąg pieszy. Wyznaczono również miejsce dla ustawienia elementu przestrzennego w formie rzeźby. Rzeźba wykonana jest z bali dębowych opalanych na złocisty brąz, polerowanych o gr. 10 cm i wysokości 7,3m. Pomnik poświęcony jest pamięci św. Edyty Stein, której losy związane są z historią naszego miasta, co upamiętnia tablica wykonana z brązu o treści: \"Pamięci św. Edyty Stein\". Na szczycie rzeźby umieszczony jest kamień (filozoficzny) otoczony aureolą, która symbolizuje świętość patronki naszego miasta. Obiekt podświetlony jest lampami halogenowymi umieszczonymi w nawierzchni placu. Również w skrzydłach rzeźby znajdują się lampy halogenowe podświetlające kamień filozoficzny i aureolę. Autorem rzeźby jest Stanisław Kowalczyk.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 lubliniec_1.jpg lubliniec_2.jpg lubliniec_3.jpg lubliniec_4.jpg lubliniec_5.jpg lubliniec_6.jpg lubliniec_7.jpg lubliniec_8.jpg lubliniec_9.jpg