Budowa szkoły w Kochcicach wraz z kompleksem użyteczności publicznej

 kochanowice_1.jpg kochanowice_1.jpg

Budowa Szkoły w Kochcicach wraz z kompleksem użyteczności publicznej została rozpoczęta w 1997 roku. Nowoczesny Pawilon Sportowy oddany został do użytku w 1998 roku, a 1 września 2003 roku miała miejsce wojewódzka inauguracja roku szkolnego w związku z udostępnieniem do korzystania nowoczesnego Pawilonu Dydaktycznego. W budynku mieści się również Filia Publicznej Biblioteki Gminnej oraz od 18 kwietnia bieżącego roku funkcjonuje NZOZ \"MEDYK\" - Poradnia Ogólna. Celem projektu było przede wszystkim poprawienie warunków nauczania poprzez stworzenie nowoczesnego i funkcjonalnego miejsca kształcenia dzieci. Szkoła wyposażona jest w pracownie: nauczania zintegrowanego, języków obcych, komputerową, matematyczną, plastyczną, historyczną - przyrodniczą, techniczno plastyczną oraz świetlicę, bibliotekę, pokój pedagoga i gabinet pielęgniarki. Dzięki warunkom jakie stworzyła realizacja tego projektu powstało również wyraźne miejsce kultury fizycznej, sportu i rekreacji w postaci nowoczesnej sali gimnastycznej. Korzyści płynące z wykonania tego przedsięwzięcia to przede wszystkim podniesienie poziomu nauczania oraz zachęcenie społeczności lokalnej do aktywnego trybu życia poprzez stworzenie im możliwości korzystania z nowoczesnego obiektu sportowego. O atrakcyjności i korzyściach, które stworzył projekt może świadczyć fakt, że Pawilon Sportowy, który stanowi jego część został uznany za najlepiej zaprojektowany i wybudowany obiekt sportowy w Polsce w 1998 roku w konkursie zorganizowanym przez Urząd Kultury Fizycznej i Turystyki w Warszawie. Obecnie realizowany jest trzeci etap budowy szkoły - segment C, w którym znajdować się będą aula, kuchnia, stołówka i pomieszczenia lekcyjne.

Galeria zdjęć
Po kliknięciu na obrazku zostanie otwarte okno modalne z dużą wersją obrazka. Możliwe będzie przeglądanie galerii kolejnych obrazków.
Korzystanie z galerii za pomocą skrótów klawiszowych:
 • Escape: zamyka galerie.
 • Spacja: uruchamia/zatrzymuje automatyczny slaidshow (play/pause).
 • Lewa strzałka: poprzedni slaid.
 • Prawa strzałka: następny slaid.
After clicking on the image a modal window will open with a large version of the image. It will be possible to browse the gallery of subsequent images.
Using the gallery using keyboard shortcuts:
 • Escape: closes the galleries.
 • Space: starts / stops automatic slaidshow (play / pause).
 • Left arrow: previous slaid.
 • Right arrow: next slaid.
 kochanowice_1.jpg kochanowice_2.jpg kochanowice_3.jpg kochanowice_4.jpg kochanowice_5.jpg kochanowice_6.jpg kochanowice_7.jpg kochanowice_8.jpg kochanowice_9.jpg kochanowice_10.jpg kochanowice_11.jpg kochanowice_12.jpg kochanowice_13.jpg